TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – shat out of hell

Interpret: cradle of filth - Název: shat out of hell 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - shat out of hell Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. shat out of hell.

Původní

Eclipsing violent centuries
Like a dark scar over France
Enter the nascent Gilles De Rais
A warrior and a scholar
He fought for Joan Of Arc
Before she met with martyrdom in flames
Far from fairytale
A deaths head on his sail
A light that would not fail
Beneath her spell
But the crucifix was veiled
When his decadence prevailed
In a drench of red regaled
He was shat out of Hell
Shat out of Hell
Frozen in iniquity
A passion for awe in an age of grief
His wealth and power led him on
To the tainted gates of Babylon
Born beneath the howling stars
In a shower of golden Lys
A wolf-cub with the world between his Sabre teeth
Torn between extremes of faith
The pious and the priests
He fed the Devil children like he threw his mastiffs meat
Far from fairytale
The coffin and the nail
Descending to the pale
Under the spell
Of alchemists who failed
To clench the menstrual grail
In a drench of red regaled
He was shat out of Hell
Shat out of Hell
Grown so morbid without war
The wine corrupted, nightmares spored
His Lord's betrayal, played no more
He beat upon the Devil's door
Demanding pleasures to replace
Joan Of Arc, her epic grace
Had set aflame his wolf heart with her truth
And when she died, his life of pride
Was lost to God and in his crimes
He turned to raising Satan with the proof
Soon nightly, unsightly
Offerings were made on a vulgar altar
And slowly, but surely
The darkness answered like a falling star
Far from fairytale
Insanity exhaled
A full-blown winter gale
Under it's spell
Innocents assailed
Were entered and impaled
In a drench of red regaled
He was shat out of Hell
Shat out of Hell
Perverse, seductive, cruel as sin
An egotist, he mourned
Both war and glory, schooled to win
Whatever bored imagination spawned

překlad

Zatmění násilných staletí
Jako temná jizva nad Francií
Vstupte do rodícího se Gillese De Raise
Válečník a učenec
Bojoval za Joan Of Arc
Než se setkala s mučednictvím v plamenech
Daleko od pohádky
Hlava smrti na jeho plachtě
Světlo, které nezklame
Pod jejím kouzlem
Ale krucifix byl zahalený
Když zvítězila jeho dekadence
V zálivu červené barvy
Byl vyděšený z pekla
Shat out of Hell
Zmrazení v nepravosti
Vášeň pro úctu ve věku smutku
Jeho bohatství a moc ho vedly dál
K poskvrněným branám Babylonu
Zrozen pod vytí hvězd
Ve sprše zlatého Lys
Vlčí mládě se světem mezi zuby Sabre
Rozpolcen mezi extrémy víry
Zbožní a kněží
Krmil ďábelské děti, jako by házel maso dogy
Daleko od pohádky
Rakev a hřebík
Klesající k bledému
Pod kouzlem
Alchymistů, kteří selhali
K sevření menstruačního grálu
V zálivu červené barvy
Byl vyděšený z pekla
Shat out of Hell
Pěstuje se tak morbidně bez války
Víno zkažené, noční můry zachráněné
Zrada jeho Pána už nehrála
Narazil na Ďáblovy dveře
Náročné potěšení, které je třeba nahradit
Joan Of Arc, její epická milost
Zapálil jeho vlčí srdce její pravdou
A když zemřela, jeho hrdý život
Byl ztracen Bohu a při jeho zločinech
Obrátil se k výchově Satana s důkazem
Brzy v noci, nevzhledné
Nabídky byly poskytovány na vulgárním oltáři
A pomalu, ale jistě
Temnota odpověděla jako padající hvězda
Daleko od pohádky
Šílenství vydechlo
Plnohodnotná zimní vichřice
Pod tím kouzlem
Nevinní napadli
Byli zadáni a nabodnuti
V zálivu červené barvy
Byl vyděšený z pekla
Shat out of Hell
Perverzní, svůdné, kruté jako hřích
Egoista, truchlil
Válka i sláva, vycvičené k vítězství
Jakákoli znuděná představivost se objevila

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com