TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – of mist midnight skies

Interpret: cradle of filth - Název: of mist midnight skies 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - of mist midnight skies Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. of mist midnight skies.

Původní

We, the nocturnal few
Bound by other laws
To the service of the enemies of God
Are silent and hidden
Yet our exquisite fire burns on
Poised to engulf
Tie a man to his God
He may not walk for fear
Of falling foul to temptation
Where once faith stood her ground
Renounce the guilt, ignite the flame
Cast the fetid virgin back from where she came
Drink deep of the promise in my eyes
Of mist and midnight skies
I drown in fathomless dreams
And in the reeking mire of virtue scream
I yearn to sell my very soul
(And you shall for none so dark and sinister)
(Will arise to embrace the Arts)
Do What Thou Wilt
Until the stones in my heart stand still
Regardless of the cost to your repugnant god
The last May frost may blight the crops
And will never be ascribed to be heavenly dog
Or nature, but infernal tasks
"By your cursings and imprecations
You wrong both Man and beast
By whatever whim you serve
Of the Devil your leige"
Tie belief to the trinity, and seven ways
Will be wrought to condemn thee
Conspiring to cull the pagan ways
Twist back their lies, personify their needs
The war begins by Satanic decree
If Evil we be, we will our lives
To mist and midnight skies
I will avenge the deaths of a thousand burning children
Be bound to a covenant with us in our hellish league
And bring the host of the Nazarene to their knees
Breath the life of an entity never-born
Darkness now descend in raven form
The words, the burning rasp, vibrate the cosmic thread
Arcturus is risen Queen, hold forth the severed head to me
I pour my lovelorn kisses at your feet
Raper of all my worldly enemies
Lycanthropy, please poison me
Send acausal instincts crawling my brain
Take me, Mistress, until perversion is fed
Dark Magick pleasures weaved under the jeweled moon-head
The cross-stick will fade when the usurper hangs
For now we congregate where once my angel sang
That night they came and took her away from me
I lost the woman I loved and I learned how to curse
And to spit in the face of their, "God"
We will ride again
In the midnight skies

překlad

My, noční pár
Vázáno jinými zákony
Do služby nepřátelům Božím
Jsou tiché a skryté
Přesto náš vynikající oheň hoří
Připraven pohltit
Připoutejte muže ke svému Bohu
Možná ze strachu nechodí
Odpadání pokušení
Tam, kde kdysi stála víra
Zřekněte se viny, zapalte plamen
Odhoďte páchnoucí pannu zpět, odkud přišla
Pijte hluboko v slibu v mých očích
Mlhy a půlnoční oblohy
Topím se v bezedných snech
A v zapáchajícím blátě ctnosti křičet
Toužím prodat svou duši
(A pro nikoho nebudeš tak temný a zlověstný)
(Povstane, aby přijali umění)
Dělej, co chceš
Dokud kameny v mém srdci nezastaví
Bez ohledu na cenu vašeho odporného boha
Poslední květnový mráz může plodiny pokazit
A nikdy nebude připisován nebeskému psovi
Nebo příroda, ale pekelné úkoly
„Tvými curings a imprecesy
Mýlíš se jak Muž, tak zvíře
Ať už rozmlouváte jakýmkoli rozmarem
Of the Devil your leige "
Spojte víru s trojicí a sedmi způsoby
Bude zpracován, aby tě odsoudil
Spiknutí, aby utratilo pohanské způsoby
Zkraťte jejich lži, zosobněte jejich potřeby
Válka začíná satanským výnosem
Budeme-li Zlí, budeme naše životy
Na mlhu a půlnoční oblohu
Pomstím smrt tisíc hořících dětí
Buďte vázáni smlouvou s námi v naší pekelné lize
A srazit hostitele Nazaretů na kolena
Dýchejte život entitě, která se nikdy nenarodila
Temnota nyní sestupuje v podobě havrana
Slova, hořící rašple, vibrují kosmickou nití
Arcturus je vzkříšená královna, přidrž mi useknutou hlavu
Vylévám ti milostné polibky k nohám
Znásilnění všech mých světských nepřátel
Lycanthropy, prosím, otráv mě
Pošlete kauzální instinkty plazící se mým mozkem
Vemte mě, paní, dokud nebude nakrmena zvrácenost
Pod klenutou měsíční hlavou se propletla potěšení z temné magie
Když uzurpátor visí, mřížka zmizí
Prozatím se scházíme tam, kde kdysi můj anděl zpíval
Té noci přišli a vzali mi ji
Ztratil jsem ženu, kterou jsem miloval, a naučil jsem se, jak proklínat
A plivat tváří v tvář jejich „Bohu“
Pojedeme znovu
Na půlnoční obloze

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com