TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – nymphetamine

Interpret: cradle of filth - Název: nymphetamine 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - nymphetamine Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. nymphetamine.

Původní

Led to the river
Midsummer I wave
A 'V' of black swans
On with hope to the grave
And through red September
When skies fire-paved
I begged you appear
Like a thorn for the holy ones
Cold was my soul
Untold was the pain
I faced, when you left me
A rose in the rain
So I swore to the razor
That never, enchained
Would your dark nails of faith
Be pushed through my veins again
Bared on your tomb
I am a prayer for your loneliness
And would you ever soon
Come above unto me?
For once upon a time
From the binds of your loneliness
I could always find
The right slot for your sacred key
Six feet deep is the incision
In my heart that barless prison
Discolors all with tunnel vision
Sunsetter, nymphetamine
Sick and weak from my condition
This lust, this vampiric addiction
To her alone in full submission
None better, nymphetamine
Nymphetamine, nymphetamine
Nymphetamine girl
Nymphetamine, nymphetamine
My nymphetamine girl
Wracked with your charm, I'm circled like prey
Back in the forest where whispers persuade
More sugar trails, more white lady laid
Than pillars of salt
Fall to my arms
Hold their mesmeric sway
And dance out to the moon
As we did in those golden days
Christening stars
I remember the way
We were needle and spoon
Mislaid in the burning hay
Bared on your tomb
I am a prayer for your loneliness
And would you ever soon
Come above unto me?
For once upon a time
From the bind of your holiness
I could always find
The right slot for your sacred key
Six feet deep is the incision
In my heart that barless prison
Discolors all with tunnel vision
Sunsetter, nymphetamine
Sick and weak from my condition
This lust, this vampiric addiction
To her alone in full submission
None better, nymphetamine
Sunsetter, nymphetamine
None better, nymphetamine
Nymphetamine, nymphetamine
Nymphetamine girl
Nymphetamine, nymphetamine
My nymphetamine girl

překlad

Vedl k řece
Letní slunovrat mávám
„V“ černých labutí
S nadějí do hrobu
A do červeného září
Když obloha zpevněná ohněm
Prosil jsem, aby ses objevil
Jako trn pro ty svaté
Moje duše byla chladná
Nevyřčené bolesti
Když jsi mě opustil, čelil jsem
Růže v dešti
Tak jsem přísahal na břitvu
To nikdy, enchained
By vaše tmavé nehty víry
Opět mě tlačit do žil
Vyceni na vaší hrobce
Modlím se za vaši osamělost
A chtěl bys někdy brzy?
Pojďte ke mně výše?
Kdysi dávno
Z pouta tvé osamělosti
Vždycky jsem našel
Správný slot pro váš posvátný klíč
Šest stop hluboký je řez
V mém srdci to bezobsažné vězení
Vše vybarví pomocí tunelového vidění
Západ slunce, nymfetamin
Nemocný a slabý z mého stavu
Tato touha, tato upírská závislost
Pouze jí v plném podrobení
Nic lepšího, nymfetamin
Nymfetamin, nymfetamin
Nymfetamin dívka
Nymfetamin, nymfetamin
Moje nymfetaminová dívka
Se svým kouzlem jsem obklopen jako kořist
Zpátky v lese, kde přesvědčí šepot
Další stopy cukru, více bílé dámy
Než solné sloupy
Padni mi do náruče
Držte jejich fascinující houpačku
A tančit na Měsíc
Stejně jako v těch zlatých dobách
Křtiny hvězdy
Pamatuji si ten způsob
Byli jsme jehlou a lžící
Odloženo v hořícím senu
Vyceni na vaší hrobce
Modlím se za vaši osamělost
A chtěl bys někdy brzy?
Pojďte ke mně výše?
Kdysi dávno
Z pouta tvé svatosti
Vždycky jsem našel
Správný slot pro váš posvátný klíč
Šest stop hluboký je řez
V mém srdci to bezobsažné vězení
Vše vybarví pomocí tunelového vidění
Západ slunce, nymfetamin
Nemocný a slabý z mého stavu
Tato touha, tato upírská závislost
Pouze jí v plném podrobení
Nic lepšího, nymfetamin
Západ slunce, nymfetamin
Nic lepšího, nymfetamin
Nymfetamin, nymfetamin
Nymfetamin dívka
Nymfetamin, nymfetamin
Moje nymfetaminová dívka

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com