TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – nocturnal supremacy 96

Interpret: cradle of filth - Název: nocturnal supremacy 96 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - nocturnal supremacy 96 Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. nocturnal supremacy 96.

Původní

Weak midnight promised of love
Were wept upon Her grave
And shunned by stars above
In mortal life lurks my dismay
An Angel stole my heart
and Death took Her away
She sleeps beyond the grace of God
A dreamingly beauty
If wishes could only fray that bond
Twelfth moon arose with ghostly voice
A poet's serenade
Her name a whisper pon my lips
And lo, Rorasa came
"Fear me not my grieving King
Funeral in breath
The secrets of the dark I know
And thus, we shall cheat Death"
My promises wrought through despondence that night
Have delievered me gifts from the grave
Rorasa enshadowed me gifts from the grave
Never a Devil so vain
The Angel is fallen, for I thought her lost
And no heaven would silence the pain
Teach me these secrets, the sensual frost
Desire for warm blood again
Princess lay down they florid cheek
In drunken splendour
Tonight rare regal fate has cast
The wolves among the sheep
Dark nature clasp my soul
Around Her throat mine arms enfold
To sleep, perchance to dream
And then...
To dusk and flesh ascend
The sun descends magenta spirits fill the skies
and wreak erotic maladies where sex and Death abide
From writhing tides where gothick siren weave their song to shore
Through the ashes of the battlefields where ravens and angels war
We rule like the red and risen moon upon the sea
The stars of judgement silent, for we share joyous
Eternity
Damnation
Salvation
Stigmata plague
The wine of Bacchus flows
Listen to the thunder rage
Deceivers dragged before their cross
I am He that vanquished Death
And bore the sting of loss
What vulgar christ will uprise my grasp
His temple, ruined, burns
And sweet Rorasa laughs
I am enamoured and impradised
To catch the fires dancing profanely in her eyes
"I will crush them all
If this holds thy delight"
Rather dead forever than to lose her
Nymph-lascvious Aphrodite

překlad

Slabá půlnoc slíbená láskou
Plakali jsme nad jejím hrobem
A vyhýbali se hvězdám nahoře
Ve smrtelném životě číhá moje zděšení
Anděl mi ukradl srdce
a smrt ji vzala pryč
Spí nad milost Boží
Vysněná krása
Kdyby přání mohlo toto pouto jen roztříštit
Dvanáctý měsíc vznikl strašidelným hlasem
Serenáda básníka
Její jméno je šepot a moje rty
A hle, Rorasa přišel
„Neboj se mě, mého truchlícího krále
Pohřeb v dechu
Tajemství temnoty znám
A tak budeme podvádět smrt “
Moje sliby tu noc proběhly skleslostí
Dělili mi dary z hrobu
Rorasa mi zatajil dary z hrobu
Nikdy ďábel tak marný
Anděl je padlý, protože jsem si myslel, že je ztracen
A žádné nebe by neutišilo bolest
Nauč mě těmto tajemstvím, smyslnému mrazu
Touha po teplé krvi znovu
Princezna si položila květnatou tvář
V opilé kráse
Dnes večer obsadil vzácný královský osud
Vlci mezi ovcemi
Temná příroda sevře mou duši
Kolem Jejího hrdla se obklopují moje paže
Spát, možná snít
A pak...
K soumraku a vzestupu masa
Slunce sestupuje, purpurová nálada naplňuje oblohu
a způsobovat erotické choroby, kde sex a smrt přebývají
Od svíjejícího se přílivu a odlivu, kde gotická siréna tkala jejich píseň na břeh
Přes popel bitevních polí, kde válčí havrani a andělé
Vládneme jako rudý a vzkříšený měsíc nad mořem
Hvězdy soudu mlčí, protože sdílíme radostné
Věčnost
Zatracení
spása
Mor stigmatu
Víno Bacchus teče
Poslouchejte hromový vztek
Podvodníci se táhli před svým křížem
Jsem Ten, kdo porazil Smrt
A nesl bodnutí ztráty
Jaký vulgární Kristus překvapí mé sevření
Jeho chrám, zničený, hoří
A sladký Rorasa se směje
Jsem zamilovaný a uvězněný
Chytit ohně tančící v jejích očích
„Rozdrtím je všechny
Pokud to drží tvé potěšení “
Spíše mrtvá navždy, než ji ztratit
Nymfa-lascvious Afrodita

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com