TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – midnight shadows crawl to darken counsel with life

Interpret: cradle of filth - Název: midnight shadows crawl to darken counsel with life 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - midnight shadows crawl to darken counsel with life Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. midnight shadows crawl to darken counsel with life.

Původní

The evening air laps thick about
The stagnant moat that Tiffuages claims
As dusk now slips away
Where taught to run, the rotten tongue
Of a hotter Götterdämerung
Has started licking like a flame
Whispers in the dismal mist
Are full of crystal promises
Black rites begun in earnest
Ignite Hell's hungry furnace
Behold the bold inauguration of the dark side
Demonic passions climbing
I'll-fated stars aligning
Tonight these sights are guaranteed to feed the master
The tide of blood is rising
His gifts will be providing
Unmasked, the phantom lord De Rais
Haunts the furthest tower
Wherein death has sucked the hour
There, throttled gasps tantamount for foreplay
And drooling razors next to come
Unspool red secrets from the young
The moon grinned full, the games were chaste
When the children first arrived
Now midnight shadows crawl apace
To darken council with their lives
Flesh and ecstasy as sport
Are immortal vices of the highest order
Wherein devilry holds sway
Behold blind walls where these cockatrice squalled
Their songs of Necronomicon
Spoke out of Gilles De Rais
Each murdered son, each frozen rose
Handpicked, was gently fed
To the sumptuous one in black and those
Whose lives where thrown in with the dead
The candles lit, the stage was set
As it was in sainted days
When censers swung and banners hung
On the Siege of Orleans on the painted Seine
Now the castle floats in the drifting fog
Torn from it's moorings
Like a shipwreck dredged from Hell
As innocents entreat a shiffing God
Their voices soaring
On a silver tide to heaven
On a knife edge as they fell
The blade would plunge in virulent arcs
Such wounds would stretch away
By the fireside, warmed to creative sparks
Of the monster Gilles De Rais
Gilded Gilles De Rais
Comets vomited
The restless bells of crime
Peeled black skin from broken bones
Of angels cut from the nicks of time
Festering faces with painted eyes
The prettiest kept to be thrust inside
Gaping necromantic from the mantle-side
Caked in kissed goodbyes
Days faded in decay
The stench of perfume lied
No horror in the glades of man
Was left for Barrom to provide
So unique was the beat of his poisoned heart
And it's sordid, morbid crack
No further atrocity could possibly surpass
Unrewarded, bored, he turned his burning back

překlad

Večerní vzduch je hustý
Stagnující příkop, který tvrdí Tiffuages
Jak soumrak nyní uniká
Tam, kde se učil běhat, zkažený jazyk
Žhavějšího Götterdämerung
Začalo lízat jako plamen
Šeptá v neutěšené mlze
Jsou plné křišťálových slibů
Černé obřady začaly vážně
Zapálit pekelnou hladovou pec
Hle, odvážná inaugurace temné strany
Démonické vášně lezení
Zarovnám hvězdy s osudem
Dnes večer tyto památky zaručeně nakrmí pána
Příliv krve stoupá
Jeho dary budou poskytovat
Odhalen, přízrak De De Rais
Straší nejvzdálenější věž
Čím smrt hodinu sála
Tam se škrtící vzdechy rovnaly předehře
A další slintající břitvy
Uvolněte od mladých rudá tajemství
Měsíc se zazubil úplně, hry byly cudné
Když děti poprvé dorazily
Nyní se půlnoční stíny plazí rychle
Zatemnit radu svými životy
Maso a extáze jako sport
Jsou nesmrtelné neřesti nejvyššího řádu
V čemž ďábel drží houpat
Hle, slepé stěny, kde tihle kokatrice zařval
Jejich písně Necronomicon
Mluvil z Gilles De Rais
Každý zavražděný syn, každý zmrzlý vstal
Ručně vybíráno, jemně krmeno
K přepychovému v černém a dalším
Čí žije tam, kde je vrženo s mrtvými
Svíčky zapálily, pódium bylo připraveno
Jak to bylo ve svatých dnech
Když se kadidelnice houpaly a viseli transparenty
V obležení Orleansu na malované Seině
Nyní se hrad vznáší v plovoucí mlze
Vytržen z kotviště
Jako ztroskotání vraku z pekla
Jako nevinní prosí Boha, který se chlubí
Jejich hlasy prudce stoupaly
Na stříbrném přílivu do nebe
Když padali, na ostří nože
Čepel by se ponořila do virulentních oblouků
Takové rány by se natahovaly
U krbu zahřátého na kreativní jiskry
Z monstra Gilles De Rais
Pozlacený Gilles De Rais
Komety zvracely
Neklidné zvony zločinu
Oloupaná černá kůže ze zlomených kostí
Andělů vystřižených z času
Hnisající tváře s malovanýma očima
Nejhezčí se stále tlačil dovnitř
Odkrytí nekromantické ze strany pláště
Upečený v polibku na rozloučenou
Dny vybledly
Zápach parfému lhal
Žádná hrůza v lidských radostech
Bylo ponecháno na Barrom poskytnout
Tak jedinečný byl úder jeho otráveného srdce
A je to špinavá, chorobná prasklina
Žádné další krutosti už nemohly překonat
Bez odměny, znuděný a otočil hořící záda

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com