TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – lord abortion

Interpret: cradle of filth - Název: lord abortion 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - lord abortion Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. lord abortion.

Původní

I was born with a birthmark of cinders
Debris cast from the stars and mother
A ring of bright slaughter, I spat in the waters
Of life that ran slick from the stab wounds in her
Dub me lord abortion, the living dead
The bone saw on the backseat
On this bitter night of giving head
A sharp rear entry, an exit in red
Lump in the throat, on my come choke
The killing joke worn thin with breath
I grew up on the sluts bastard father beat blue
Keepsake cunts cut full out easing puberty through
Aah!
Nostalgia grows
Now times nine or ten
Within this vice den called a soul
Dying resurrection
I dig deep to come again
The spasm of orgasm on a roll
I live the slow serrated rape
The bucks fizz of amyl nitrate
Victims force fed their own face
Tear stains upon the drape
I should compare them
To a warm summer's day
But to the letter, it is better
To lichen their names to a grave
Counting my years on an abacus strung
With labial rings and heartstrings undone
Dub me lord abortion, the living dead
The bone saw on the backseat
On this bitter night of giving head
A sharp rear entry, an exit in red
Lump in the throat, on my come choke
The killing joke worn thin with breath
Horrorscopes my diorama
A twelve part (so far) psychodrama
Another chained I mean to harm her
Inside as well as out
A perverts gasp inside the mask
I'm hard, blow my house of cards
All turn up death, her bleeding starts
In brute vermilion parts
Now I slither through the hairline cracks
In sanity, best watch your back
Possessed with levering hell's gates wide
Liberating knives to cut humanity slack
My ambition is to slay anon
A sinner in the hands of a dirty god
Who lets me pray, a Gilles de Rais
Of light where faith leads truth astray
I slit guts guts and free the moistest faces
Corrupt the corpse and seize the choicest pieces
Her alabaster limbs that dim the lit carnal grin
Vaginal skin to later taste and masturbate within
"my heart was a wardrum beat
By jugular cults in eerie jungle vaults
When number thirteen fell in my lap
Lips and skin like sin, a venus mantrap
My appetite whetted, storm crows wheeled
At the blurred edges or reason 'til I was fulfilled
Whors d'oeuvres eaten, I tucked her into
A grave coffin fit for the queen of spades
She went out like the light in my mind
Her face an avalanche of pearl, of ruby wine
Much was a flux, but the mouth once good for fucks
Came from retirement to prove she had not lost her touch
I kissed her viciously, maliciously, religiously
But when has one been able to best separate the three?
I know I'm sick as Dahmer did, but this is what I do
Aah, aah, ahh, I'll let you sleep when I am through"
The suspect shadow sher they least
Expect my burning grasp to reach
The stranglehold, the opened arms
Seeking sweet meat with no holes barred
Rainbows that my razors wrung
Midst her screams and seams undone
Sung at the top of punctured lungs
I bite my spiteful tongue
Lest curses spat from primal lairs
Freeze romance where angels, bare
Are lost to love, blood loss, despair
I weep, they merely stare
And stare, and stare, and stare, and stare.

překlad

Narodil jsem se s mateřským znamením popel
Trosky obsažené z hvězd a matky
Prsten jasného zabití jsem vyplivl ve vodách
Života, který z ní bodl ranami
Dabuj mě, pane, potrat, živí mrtví
Kůže viděla na zadním sedadle
V tuto hořkou noc dávání hlavy
Ostrý zadní vstup, červený výstup
Hrudka v krku, na mé přiškrcení
Vražedný vtip se opotřebovával dechem
Vyrostl jsem na děvkách, bastard otec bil modře
Dárky na památku jsou plné a ulehčují pubertu
Aha!
Nostalgie roste
Nyní krát devět nebo deset
V tomto zlozvyku se nazývá duše
Umírající vzkříšení
Kopal jsem hluboko, abych přišel znovu
Křeč orgasmu na roli
Žiji pomalu zoubkované znásilnění
Bucks šumění amyl dusičnanu
Síla oběti se živila jejich vlastní tváří
Na roušku roztrhněte skvrny
Měl bych je porovnat
Do teplého letního dne
Ale do písmene je to lepší
Lichenovat jejich jména do hrobu
Počítám moje roky na navlečeném počítadle
S labiálními prsteny a uvolněnými srdcovými řetězci
Dabuj mě, pane, potrat, živí mrtví
Kůže viděla na zadním sedadle
V tuto hořkou noc dávání hlavy
Ostrý zadní vstup, červený výstup
Hrudka v krku, na mé přiškrcení
Vražedný vtip se opotřebovával dechem
Horrorscopes my diorama
Dvanáct (zatím) psychodrama
Další připoutaný, chtěl jsem jí ublížit
Uvnitř i venku
Perverzně zalapal po dechu uvnitř masky
Jsem tvrdý, vyhodit můj dům z karet
Když se objeví smrt, začne krvácet
V brutálních částech rumělky
Teď jsem proklouzl vlasovými prasklinami
V rozumu nejlépe sledujte záda
Posedlý širokým ovládáním pekelných bran
Osvobozující nože snižují ochablost lidstva
Mým cílem je zabít Anona
Hříšník v rukou špinavého boha
Kdo mě nechá modlit, Gilles de Rais
Světla, kde víra vede pravdu na scestí
Rozřízl jsem vnitřnosti a uvolnil vlhké tváře
Poškozte mrtvolu a zmocněte se těch nejvybranějších kousků
Její alabastrové končetiny, které ztlumily osvětlený tělesný úsměv
Vaginální kůže, která později ochutná a masturbuje uvnitř
„Mým srdcem byl úder srdce
Kriminálními kulty v děsivých trezorech v džungli
Když mi číslo třináct padlo do klína
Pysky a kůže jako hřích, lapačka venuše
Moje chuť k jídlu se zvedla, vrány se otočily
Na rozmazaných okrajích nebo důvodu, dokud jsem nebyl splněn
Whors d'oeuvres jedl, zastrčil jsem ji do
Hrobová rakev vhodná pro pikovou královnu
Zhasla jako světlo v mé mysli
Její tvář byla lavina perel, rubínového vína
Hodně to byl tok, ale ústa byla kdysi dobrá na šukání
Přišel z důchodu, aby dokázal, že neztratila kontakt
Políbil jsem ji zlomyslně, zlomyslně, nábožensky
Kdy se ale podařilo tři nejlépe oddělit?
Vím, že jsem nemocný jako Dahmer, ale tohle dělám
Aah, aah, ahh, nechám tě spát, až budu na konci "
Podezřelý stín je nejméně
Očekávejte, že dosáhnu mého hořícího sevření
Přidržení, otevřené paže
Hledám sladké maso bez promlčených otvorů
Duhy, které mi žiletky žmýkaly
Uprostřed jejích křiků a švů se uvolnilo
Zpívaný v horní části propíchnutých plic
Kousnu se do svého zlomyslného jazyka
Lest kletby vyplivly z prvotních doupat
Zmrazte romantiku, kde jsou andělé, holí
Ztraceni láskou, ztrátou krve, zoufalstvím
Pláču, oni jen zírají
A dívat se a dívat se a dívat se a dívat se.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com