TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – lilith immaculate extended length

Interpret: cradle of filth - Název: lilith immaculate extended length 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - lilith immaculate extended length Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. lilith immaculate extended length.

Původní

Church bells resounded like judgment day
As they were making love
In the rainswept graveyard
She fucked him hard, silhouetted by flame
A monsoon Tigress set upon prey
Fall for the love of me
Crawl for the love of me
Drool for the love of my virulent sway
I grow more master the faster the days
Lilith Immaculate
This delectable reaper
Her eyes were profound
Drawing him in deeper
Until he was drowned
Hurled on the shore
Of the world underground
Lilith Immaculate
Mortal kind, a morbid wine
For this dark moon goddess
And freed to stretch her claws
This beautiful whore
Would be brutally honest
Tortuous one, taboos undone
A glittering star on a sea of myriad waves
And a thickening mist, a seductress
Leading lovesick hearts astray
Lilith
In the throes of orgasm, she bucked and he broke
At the height of the storm, the chaos they'd smote
Burning behind her in arabesque smoke
Framed a vision transformed as she sucked from his throat
Victoria smiled, her now golden eyes
Possessed a regal bearing
Of omnipotent power
From wet lips to her smoldering thighs
Her beauty perfected and her will agonized
Fall for the love of me
Crawl for the love of me
Drool for the love of my virulent sway
I grow more the master the faster the days
Lilith Immaculate
With dread single purpose
Her mind told him stay
She strode through the fire
Desire aflame
She murdered the nuns
In such horrible ways
Lilith Immaculate
"That night we lay entwined on hay
Inside a soldier's barn
Her panting breath an opiate
As in her bolder grasp
I caught the scent of desert sands
The Holy lands, the fall of reason
But only when I smelt the blood
Did I fear her colder hand"
"I am darkness, I am sin
The Queen of lust invited in
Reborn at last to cast my
Fecund shadow on this world,
You shall worship me, enslaved
For many lovers shall I crave
And in return, I'll gladly pave
Your psycho path with pearls
For I have been grating
And waiting so long to find
The most perfect hostess close to me
Whose thin-ice troubled mind
Was like a cracked, black ornate mirror
To slip right through in time
When at last I wore Harmonia's necklace
The cursed twin serpents mine"
Tortuous one, debauchery won
The attention of Emperors, Princes and Tsars
For the toll of her kiss, no soul could dismiss
The advance of her throne from afar
This English rose with traits of those
Who graced the harems of the East
Adorned with thorns, she raised the horns
And scarlet hems to wasted priests
Fall for the love of me
Crawl for the love of me
Drool for the love of my virulent sway
I grow more master the faster the days
Lilith Immaculate
This delectable reaper
Her eyes were profound
They drew him in deeper
Until he was drowned
Hurled on the shore
Of the world underground
Lilith Immaculate
Fall for the love of me
Crawl for the love of me
Drool for the love of my virulent sway
I grow more master the faster the days
Lilith Immaculate
The flutes and sweet wine
Of her voice anodyne
Her power was growing
Every hour malign
The truth, Lilith's kingdom
Drew closer with time

překlad

Církevní zvony zněly jako soudný den
Jak se milovali
Na dešti zaplaveném hřbitově
Silně ho v prdeli, obklopen plamenem
Monzunová tygřice se pustila do kořisti
Pád pro lásku ke mně
Plazit se pro lásku ke mně
Slintat pro lásku k mému virulentnímu houpání
Čím rychleji budu, tím více budu vládnout
Lilith Immaculate
Tento delikátní žací stroj
Její oči byly hluboké
Vtahuje ho hlouběji
Dokud se neutopil
Vrhl se na břeh
Světa v podzemí
Lilith Immaculate
Smrtelný druh, morbidní víno
Pro tuto bohyni temného měsíce
A uvolnil se, aby si roztáhl drápy
Tato krásná děvka
Byl by brutálně upřímný
Moudrý, tabu zrušena
Třpytivá hvězda na moři nesčetných vln
A zahušťující mlha, svůdnice
Vedoucí zamilovaná srdce na scestí
Lilith
V orgasmu se vzpamatovala a on se zlomil
Na vrcholu bouře chaos, který porazili
Hořící za ní v arabeskovém kouři
Zarámovaná vize se proměnila, když sála z jeho hrdla
Victoria se usmála a její nyní zlaté oči
Vlastnil královské ložisko
Všemocné síly
Od mokrých rtů po doutnající stehna
Její krása se zdokonalila a její vůle se zhoršila
Pád pro lásku ke mně
Plazit se pro lásku ke mně
Slintat pro lásku k mému virulentnímu houpání
Čím rychleji budu, tím více rostu pánem
Lilith Immaculate
S děsivým jediným účelem
Její mysl mu řekla, aby zůstal
Kráčela ohněm
Touha v plamenech
Zavraždila jeptišky
Takovými hroznými způsoby
Lilith Immaculate
„Té noci jsme leželi propletení na senu
Uvnitř stodoly vojáků
Její zadýchaný dech opiát
Jako v jejím odvážnějším sevření
Zachytil jsem vůni pouštního písku
Svaté země, pád rozumu
Ale jen když jsem ucítil krev
Bál jsem se její chladnější ruky? “
„Jsem tma, jsem hřích
Pozvala dovnitř královna chtíče
Konečně znovuzrozen, aby seslal můj
Plodný stín na tomto světě,
Budeš mě uctívat, zotročený
Po mnoha milencích budu toužit
A na oplátku rád připravím
Vaše psycho cesta s perlami
Neboť jsem strouhal
A tak dlouho čekám na nalezení
Nejdokonalejší hostitelka blízko mě
Čí tenký led trápí mysl
Bylo jako popraskané černé zdobené zrcadlo
Proklouznout skrz včas
Když jsem konečně nosil Harmonin náhrdelník
Prokletá dvojčata těží “
Moudrý, zvítězil zhýralost
Pozornost císařů, knížat a carů
Kvůli jejímu polibku nemohla žádná duše zavrhnout
Postup jejího trůnu z dálky
Tato angličtina povstala s rysy těch
Kdo zdobil haremy Východu
Zdobená trny zvedla rohy
A šarlatové lemy promarněným kněžím
Pád pro lásku ke mně
Plazit se pro lásku ke mně
Slintat pro lásku k mému virulentnímu houpání
Čím rychleji budu, tím více budu vládnout
Lilith Immaculate
Tento delikátní žací stroj
Její oči byly hluboké
Vtáhli ho hlouběji
Dokud se neutopil
Vrhl se na břeh
Světa v podzemí
Lilith Immaculate
Pád pro lásku ke mně
Plazit se pro lásku ke mně
Slintat pro lásku k mému virulentnímu houpání
Čím rychleji budu, tím více budu vládnout
Lilith Immaculate
Flétny a sladké víno
Z jejího hlasu anodyne
Její síla rostla
Každou hodinu maligní
Pravda, Lilithovo království
Postupem času se přiblížil

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com