TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – hurt virtue

Interpret: cradle of filth - Název: hurt virtue 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - hurt virtue Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. hurt virtue.

Původní

Distant vistas, swathed in the haze
Of the reddening sunset
Fell to whispers 'neath stars
That marred descending skies
From the cusp of midnight mountains
Wending as a mist
Rebels truced with Feriluce
(In truth, few could resist)
Came praising his hell raising through
The sparse and marble clime
Where Virtue bathed, their ravings made
Her fountains flood with wine
Lifted with the gift
Of their dark seductive songs
She drifted from the path
She was surely set upon
Courting chaos, prized in sight
Of the covering angel, taught in ways of
Smothering another lover
Other than God
Worshiped in each other's arms
Like spider eidolons
The moon conducted like a charm
Those strange attachments on
And this is how they came to be
Dragged before the throne
Through tongues that hung whilst theirs were run
On soft white throats and punctured moans
Though fated now than later
By his tutor that had been
He baited the Creator
With the future he had seen
Of Michael, psyched with jealousies
A Reich right by his side
And worming Man about to be
The apple of his eye
His children lost to free will
And the cost of beaten hearts
Like the night 'twixt vice and Virtue
When her kiss became a scar
Seraph enemies
Why has my lord forsaken my judgment
Am I not free as he
To indulge my darkest fantasies?
From embittered lips
These words were slaved
Split with the whips
Of their witch hunt gathered
He sought her grave
Midst drowning crowds that howled in rage
Blasphemer, blasphemer though she was gone
Not lyriced to the song of their spirited throng
But ghosted back where she belong
A grace embracing Michael
In a lace of tears that bleared his pride
He swallowed, blood followed
Though with spit for all things divine
Though with spit for all things so fucking blind
His seal he tore and to the floor
He threw this tie to heaven
Signifying holy war
And watchful of this sign
A thousand flames, unauthorized
Left celestial posts
To coalesce and, unified
Return their fallen leader
As he turned one final time
And threw a glance
Like a downward lance
That stung like guilt in every mind

překlad

Vzdálené výhledy zahalené v oparu
Na rudý západ slunce
Padl do šeptání pod hvězdami
To kazilo sestupnou oblohu
Z vrcholu půlnočních hor
Mluvit jako mlha
Rebelové s Feriluce
(Ve skutečnosti jen málokdo dokázal odolat)
Přišel chválit, jak se jeho peklo pozvedlo
Řídké a mramorové podnebí
Tam, kde se koupala ctnost, se jejich dravci dělali
Její fontány zaplavuje víno
Zvednuto s dárkem
Jejich temných svůdných písní
Vyklouzla z cesty
Určitě byla nastavena
Námluvy chaos, ceněný na dohled
Krycího anděla, učeného způsoby
Dusit dalšího milence
Jiné než Bůh
Uctíván navzájem v náručí
Jako pavoučí eidoloni
Měsíc se choval jako kouzlo
Ty podivné přílohy
A takhle vznikli
Vlečen před trůnem
Prostřednictvím jazyků, které visely, zatímco jejich běželo
Na měkkých bílých hrdlech a propíchnutém sténání
Přestože nyní souzeno, než později
Jeho učitelem to bylo
Nalákal Stvořitele
S budoucností, kterou viděl
Michaela, žárlivého
Říš přímo po jeho boku
A odčervení Člověka bude
Jablko jeho oka
Jeho děti ztratily svobodnou vůli
A náklady na zbité srdce
Jako noční twixt svěrák a ctnost
Když se z jejího polibku stala jizva
Seraph nepřátelé
Proč můj pán opustil můj úsudek
Nejsem volný jako on
Chcete-li dopřát své nejtemnější fantazie?
Ze zahořklých rtů
Tato slova byla otrocká
Rozdělte biče
Shromáždil se jejich hon na čarodějnice
Hledal její hrob
Uprostřed topících se davů, které zuřily vzteky
Rouhač, rouhač, i když byla pryč
Není otextován na píseň jejich temperamentního davu
Ale duch se vrátil tam, kam patří
Milost objímající Michaela
V krajce slz, která zakryla jeho pýchu
Polkl a následovala krev
Ačkoli s rožnem na všechno božské
I když s rožnem na všechno tak zasraný slepý
Jeho pečeť roztrhl a na podlahu
Tuto kravatu hodil do nebe
Znamená svatou válku
A pozor na toto znamení
Tisíc plamenů, neoprávněných
Opuštěné nebeské sloupky
Sloučit a sjednotit
Vraťte jejich padlého vůdce
Když se naposledy otočil
A hodil pohled
Jako kopí dolů
To v každé mysli štvalo jako vina

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com