TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – honey and sulphur

Interpret: cradle of filth - Název: honey and sulphur 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - honey and sulphur Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. honey and sulphur.

Původní

All Saints Day, the taint of rain
Blood and mud and thunder all the same
To those who close their ranks to Gille's men
Bricqueville, Prelati and De Sille
Creatures of the dark creeping up and down the countryside
Little angles out to pasture once again
Torture garden rules of thumb apply
To sacred flesh and the naked eye
Golgothic this erotica
Stinking of honey and worse, sulfur
So black was the magic in this tragical kingdom
The superstitions grew
Wise to the wolves that surprised their children
Gagged in sacks and dragged back to
Tiffauges
It's roads now home to a beautiful stranger
Lifting her veil
Spinning her lies
Tender eyes, never-ending danger
It grows
A rose that chose death for it's bedmuck
Prickles in wait
Thanking her spies
Trickling thighs her only hiccup
And though she walks the forest trails
She's far from innocent or frail
She leads them down the path where darkness dwells
That night is rife with celebration
The tower sings
Where so much foul illumination
Strikes a lighthouse for the things
That slither and slather at the border of the pentagram
Mid sour dreams
A beauty pageant for the gathering damned
Of slaughtered lambs and tortured screams
Praeclarum
Custodem
Ovium
Lupum
Torture garden rules of thumb apply
To sacred flesh and the naked eye
Golgothic this erotica
Stinking of honey and worse, sulfur
So black was the magic in this tragical kingdom
In this castle of loup-garou
When moonstruck veins, inflamed, deranged on
A parcel of victims now tied to
Tiffauges
Engorged on the hordes of the anorexic
Cherubim forced
Naked and blind
A holocaust mind designed their exit
A libertine so grim
Sometimes tore them limb from limb
Slitting their throats
Pissing on graves
Jesus save but the devil made him
Praeclarum
Custodem
Ovium
Lupum

překlad

Den Všech svatých, přívalová deště
Krev, bláto a hrom jsou stejné
Těm, kteří uzavírají své řady před Gilleho muži
Bricqueville, Prelati a De Sille
Tvorové temnoty plížící se po krajině
Znovu malé úhly na pastvu
Platí obecná pravidla mučení
Posvátnému tělu a pouhým okem
Golgothic tato erotika
Smrdí medem a horší sírou
Magie v tomto tragickém království byla tak černá
Pověry rostly
Moudří vlkům, kteří překvapili jejich děti
Dávil roubík v pytlích a odtáhl se zpět
Tiffauges
Nyní jsou to silnice domov krásného cizince
Zvedla jí závoj
Točí její lži
Něžné oči, nekonečné nebezpečí
Roste
Růže, která si vybrala smrt pro své bedmuck
Ostny na počkání
Poděkoval svým špionům
Trickling stehna její jediný škytavka
A ačkoli chodí po lesních stezkách
Není zdaleka nevinná nebo křehká
Vede je cestou, kde sídlí temnota
Ta noc je plná oslav
Věž zpívá
Kde tolik odporného osvětlení
Udeří maják pro věci
Ten sklouznutí a slather na hranici pentagramu
Středně kyselé sny
Soutěž krásy pro shromáždění zatraceně
Poražených jehňat a mučených výkřiků
Praeclarum
Depozitář
Ovium
Lupum
Platí obecná pravidla mučení
Posvátnému tělu a pouhým okem
Golgothic tato erotika
Smrdí medem a horší sírou
Magie v tomto tragickém království byla tak černá
V tomto zámku loup-garou
Když se měsíční žíly, zanícené, rozčilily
Balík obětí, ke kterému je nyní vázán
Tiffauges
Zalitý hordami anorektik
Cherubín přinutil
Nahý a slepý
Jejich odchod navrhla mysl holocaustu
Libertin tak ponurý
Někdy jim trhal končetinu z končetiny
Rozřízli jim hrdla
Chcaní na hroby
Ježíš zachraň, ale ďábel ho stvořil
Praeclarum
Depozitář
Ovium
Lupum

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com