TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – her ghost in the fog

Interpret: cradle of filth - Název: her ghost in the fog 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - her ghost in the fog Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. her ghost in the fog.

Původní

The Moon, she hangs like a cruel portrait
Soft winds whisper the bidding of trees
As this tragedy starts with a shattered glass heart
And the Midnightmare trampling of dreams
But no, no tears please
Fear and pain may accompany Death
But it is desire that shepherds it's certainty
As We shall see
She was divinity's creature
That kissed in cold mirrors
A Queen of snow
Far beyond compare
Lips attuned to symmetry
Sought Her everywhere
Dark liquored eyes
An Arabian nightmare
She shone on watercolors
Of my pond life as pearl
Until those who couldn't have Her
Cut Her free of this World
That fateful Eve when
The trees stank of sunset and camphor
Their lanterns chased phantoms and threw
An inquisitive glance, like the shadows they cast
On my love picking rue by the light of the moon
Putting reason to flight
Or to death as their way
They crept through woods mesmerized
By the taffeta Ley
Of Her hips that held sway
Over all they surveyed
Save a mist on the rise
(A deadly blessing to hide)
Her ghost in the fog
They raped left
(Five men of God)
Her ghost in the fog
Dawn discovered Her there
Beneath the Cedar's stare
Silk dress torn, Her raven hair
Flown to gown Her beauty bared
Was starred with frost, I knew Her lost
I wept 'til tears crept back to prayer
She'd sworn Me vows in fragrant blood
"Never to part
Lest jealous Heaven stole our hearts"
Then this I screamed:
"Come back to Me
I was born in love with thee
So why should fate stand in between?"
And as I drowned Her gentle curves
With dreams unsaid and final words
I espied a gleam trodden to earth
The Church bell tower key...
The village mourned her by the by
For She'd been a witch
Their Men had longed to try
And I broke under Christ seeking guilty signs
My tortured soul on ice
A Queen of snow
Far beyond compare
Lips attuned to symmetry
Sought Her everywhere
Trappistine eyes
An Arabian nightmare
She was Ersulie possessed
Of a milky white skin
My porcelain Yin
A graceful Angel of Sin
And so for Her
The breeze stank of sunset and camphor
My lantern chased Her phantom and blew
Their Chapel ablaze and all locked in to a pain
Best reserved for judgment that their bible construed
Putting reason to flight
Or to flame unashamed
I swept form cries
Mesmerized
By the taffeta Ley
Or Her hips that held sway
Over all those at bay
Save a mist on the rise
A final blessing to hide
Her ghost in the fog
And I embraced
Where lovers rot
Her ghost in the fog
Her ghost in the fog

překlad

Měsíc visí jako krutý portrét
Měkký vítr šeptá na stromy
Protože tato tragédie začíná rozbitým skleněným srdcem
A Midnightmare pošlapávání snů
Ale ne, žádné slzy, prosím
Smrt může doprovázet strach a bolest
Ovšem pastýři touží po jistotě
Jak uvidíme
Byla stvoření božství
To se líbalo ve studených zrcadlech
Královna sněhu
Daleko za srovnání
Rty naladěné na symetrii
Hledal ji všude
Tmavé oči
Arabská noční můra
Svítila na akvarely
Z mého života v jezírku jako perla
Až do těch, kteří ji nemohli mít
Vysvoboď ji z tohoto světa
Ta osudová Eva, když
Stromy páchly západem slunce a kafrem
Jejich lucerny pronásledovaly přízraky a házely
Zvědavý pohled, jako stíny, které vrhají
Na mé lásce vybírání rue ve světle měsíce
Důvod k letu
Nebo k smrti jako jejich cesta
Plížili se lesem zhypnotizovaní
Taftem Leyem
Její boky, které se houpaly
Přes všechno, co zkoumali
Zachraňte mlhu na vzestupu
(Smrtící požehnání skrývat se)
Její duch v mlze
Znásilnili doleva
(Pět Božích mužů)
Její duch v mlze
Dawn ji tam objevila
Pod cedrovským pohledem
Hedvábné šaty roztrhané, Havraní vlasy
Letěla na šaty Její krása vyceněná
Věděl jsem, že je ztracena
Plakal jsem, dokud se slzy nevrátily zpět k modlitbě
Složila mi přísahy ve voňavé krvi
„Nikdy se nerozloučit
Aby nám žárlivé nebe neukradlo srdce “
Pak jsem křičel:
"Vrať se ke mě
Narodil jsem se do tebe
Proč by tedy měl stát osud mezi nimi? “
A když jsem utopil Její jemné křivky
S nevyřčenými sny a závěrečnými slovy
Sledoval jsem záblesk vyšlapaný na Zemi
Klíč od kostelní zvonice ...
Vesnice ji oplakávala
Neboť byla čarodějnice
Jejich muži to toužili zkusit
A podrazil jsem se pod Kristem hledáním znamení viny
Moje zmučená duše na ledě
Královna sněhu
Daleko za srovnání
Rty naladěné na symetrii
Hledal ji všude
Trappistinské oči
Arabská noční můra
Byla posedlá Ersulie
Mléčně bílé kůže
Můj porcelán Yin
Ladný Anděl hříchu
A tak pro ni
Vítr páchl západem slunce a kafrem
Moje lucerna pronásledovala Její přízrak a troubila
Jejich kaple hořela a všichni byli uvězněni v bolesti
Nejlépe vyhrazeno pro úsudek, který vyložila jejich bible
Důvod k letu
Nebo plamenně nestydat
Zametl jsem pláč
Uchvácen
Taftem Leyem
Nebo její boky, které se houpaly
Přes všechny ty v zátoce
Zachraňte mlhu na vzestupu
Poslední požehnání skrývat
Její duch v mlze
A objal jsem
Kde milenci hnijí
Její duch v mlze
Její duch v mlze

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com