TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – forgive me father i have sinned elder version

Interpret: cradle of filth - Název: forgive me father i have sinned elder version 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - forgive me father i have sinned elder version Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. forgive me father i have sinned elder version.

Původní

Forgive me Father, I have sinned
Darkness put her painted claws in me again
Her vision drowns like service wine
Whispered kisses so divine
I was blessed but now I've come undone
Storm clouds roll out overhead
Above their master
End of all flesh, end of all days
Love predicts disaster
In her precious ways
I was burned, a sacerdotal soul
By the Demon Queen of my dreams
Infatuation turned to total control
Her rose was sweet
But her thorns were barbarous
"Love me
And worship me
I'll lavish you and ravish you
Fulfill all wishes and fetishes too
Many never want to see
Many never want to know
The truth behind their fantasies
Their deepest needs
Let alone be shown them"
Forgive me Father, I have sinned
Darkness put her painted claws in me again
Her vision drowns like service wine
Whispered kisses so divine
I was blessed but now I've come undone
Nothing left to do but run
Sodom rolls out modern death
On casters ever faster
End of all Flesh, End of all Days
The stars predict disaster
In her bastard ways
"Love me
And worship me
I'll nurture you and hurt you too
Fulfill all wishes for my sad Aladdin"
She comes to me
Like a sandstorm in an hourglass
A whirlwind of desire
I am hypnotized
To think beyond the pale
Beyond heart-stopping eyes
And sopping thighs
I'm won't to fail
A wicked spell cast over me
Addicted to her utterly
Despite the horrors that gestate
Beneath the beautiful
"I'll grant you life beyond your ken
The envy of all other men
Whatever vice will make you spend
Eternity with me"
Satan's concubine
She makes her crime scenes shine from heaven
Forgive me Father, I have sinned
Darkness put her painted claws in me again
Her vision drowns like service wine
Whispered kisses so divine
I was blessed but now I've come undone

překlad

Odpusť mi, Otče, zhřešil jsem
Tma do mě znovu vtiskla její malované drápy
Její vize se topí jako služební víno
Šeptané polibky tak božské
Byl jsem požehnán, ale teď jsem se vrátil
Nad hlavou se valí bouřková mračna
Nad jejich pánem
Konec všeho masa, konec všech dnů
Láska předpovídá katastrofu
Svými drahocennými způsoby
Byla jsem spálena, duchovní duše
Démonickou královnou mých snů
Pobláznění se změnilo v úplnou kontrolu
Její růže byla sladká
Ale její trny byly barbarské
"Miluj mě
A uctívej mě
Ošetřím tě a okouzlím
Splňte všechna přání a fetiše
Mnozí nikdy nechtějí vidět
Mnozí to nikdy nechtějí vědět
Pravda za jejich fantazií
Jejich nejhlubší potřeby
Nechat je ukázat jim “
Odpusť mi, Otče, zhřešil jsem
Tma do mě znovu vtiskla její malované drápy
Její vize se topí jako služební víno
Šeptané polibky tak božské
Byl jsem požehnán, ale teď jsem se vrátil
Nezbývá nic jiného, ​​než běžet
Sodom zavádí moderní smrt
Na kolečkách stále rychleji
Konec všeho masa, konec všech dnů
Hvězdy předpovídají katastrofu
Svými bastardskými způsoby
"Miluj mě
A uctívej mě
Budu tě živit a také ti ublížit
Splňte všechna přání pro mého smutného Aladina “
Přichází ke mně
Jako písečná bouře v přesýpacích hodinách
Vichřice touhy
Jsem zhypnotizovaný
Přemýšlet nad bledým
Kromě srdce zastavujících očí
A opíjení stehen
Nebudu selhat
Vrhlo na mě zlé kouzlo
Závislý na ní naprosto
Navzdory hrůzám, které gestují
Pod krásnou
„Poskytnu ti život nad rámec tvého kena
Závist všech ostatních mužů
Ať už vás svěrák utratí cokoli
Věčnost se mnou “
Satanova konkubína
Nechává své scény činu zářit z nebe
Odpusť mi, Otče, zhřešil jsem
Tma do mě znovu vtiskla její malované drápy
Její vize se topí jako služební víno
Šeptané polibky tak božské
Byl jsem požehnán, ale teď jsem se vrátil

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com