TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – dinner at deviant s palace

Interpret: cradle of filth - Název: dinner at deviant s palace 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - dinner at deviant s palace Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. dinner at deviant s palace.

Původní

Our Father
Who art in Heaven
Hallowed be thy name
Thy kingdom come
Thy will be done
On earth as it is in Heaven
Give us this day our daily bread
And forgive us our trespasses
As we forgive those who trespass against us
And lead us not into temptation
But deliver us from evil
For thy is the kingdom
And the power and the glory
Forever and ever
Amen
[Unverified]

překlad

Náš otec
Kdo jsi v nebi?
Posvěť se jméno tvé
Přijď tvé království
Buď vůle tvá
Na zemi jako v nebi
Dali nám dnes náš denní chléb
A odpusť nám naše přestupky
Jak odpouštíme těm, kdo se provinili proti nám
A neuveď nás do pokušení
Ale vysvoboď nás od zla
Nebo tvé je království
A moc a sláva
Pořád a navždy
Amen
[Neověřeno]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com