TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – desire in violent overture

Interpret: cradle of filth - Název: desire in violent overture 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - desire in violent overture Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. desire in violent overture.

Původní

Nights came tralling ghost concertos
Heartstrings a score of skeletal reaper bows
Playing torture chamber music allegretto
Conducting over throes trashed to crescendo
Skinless the dark shall scream
Hoarse Her symphonies
Deathmashed as the moon
That had lifted Her dreams
And frowned on the winding steps down
To where the vulgar strayed,
Taunting sick Her tender prey
She glided in Her bridal gown
How sleep the pure
Desire in Violent Overture
An emanation of phantom madness
The Countess beheld in shroud
By girls bereft of future vows
Soon to wed in white the frosted ground
Burning like a brand on the countenance of god
A yearning took Her hand to His Seraphim, bound
Deep red hissed the cat whips
On the whim of ill-will
Whilst She entranced, nonchalant, abliss
Flayed further songs of overkill
How weep the pure
Desire in Violent overture
In a crescent-whime cellar of crushed roses
Pooled blood and broken dolls
A torchlit shadow theatre souled
With the echoed cries of lives She stole
Killing time
She struck the hours dead
In Her control
Thus menopaused
Her clock of hacked out cunts
Began to toll
"Thirteen chimes of ancient strain
I conjure forth with dirge
That fills the void with timbred pain
To fulfil my sexual urge"
Frights came wailing from the Darkside
Haunting lipless mouths a fugue of arcane diatribes
Velvet, their voices coffined Her in slumber
Bespattered and appeased
As pregnant skies outside bore thunder
How sleep the pure
Desire in violent overture
As when high winds
Attune whipped trees
Her savage nature pitched
Would once again conduct the pleas
Of those She loved to agonies
As if it were
The first time every night
That She carved Her seal
In the flesh of life.

překlad

Noci přišly o strašidelných koncertech
Heartstrings skóre kosterních luků sekačky
Hraje mučení komorní hudby allegretto
Dirigování přes hrdla se rozpadlo na crescendo
Bez kůže bude tma křičet
Chraptit její symfonie
Deathmashed jako měsíc
To zvedlo její sny
A zamračil se na klikatých schodech dolů
Kam vulgární zabloudili,
Vysmívat se její něžné kořisti
Vklouzla do svatebních šatů
Jak spí čistý
Touha v násilné předehře
Vyzařování fantomového šílenství
Hraběnka zahlédla v rouše
Dívkami bez budoucích slibů
Brzy se oženil v bílé matné zemi
Hoří jako značka na tváři boha
Touha ji vzala za ruku k Jeho Serafimům
Tmavě červená zasyčela kočičí biče
Z rozmaru špatné vůle
Zatímco byla uchvácená, nonšalantní, abliss
Zahrál další písničky z overkillu
Jak plačeme čisté
Touha v násilné předehře
V půlměsícovém sklepě rozdrcených růží
Shromážděná krev a rozbité panenky
Soul pochodní stínové divadlo
S opakovanými výkřiky životů ukradla
Zabíjet čas
Udeřila hodiny mrtvé
Pod její kontrolou
Takto menopauza
Její hodiny nabouraných kund
Začalo mýtné
„Třináct zvonkohra starodávného kmene
Vyčaruji žalozpěv
To zaplňuje prázdnotu bolestí bolesti
Naplnit své sexuální nutkání "
Z Temné strany začaly kvílet strachy
Strašení bez tekutin ústa fuga tajemných diatribů
Sametu, jejich hlasy jí spaly do spánku
Obalený a uklidněný
Jak venku těhotná obloha nesla hrom
Jak spí čistý
Touha v násilné předehře
Jako když silný vítr
Attune bičoval stromy
Její divoká povaha se zvedla
Opět by provedl prosby
Z těch, které milovala agónie
Jako by to bylo
Poprvé každou noc
Že vyřezala svou pečeť
V těle života.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com