TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – cthulhu dawn

Interpret: cradle of filth - Název: cthulhu dawn 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - cthulhu dawn Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. cthulhu dawn.

Původní

Spatter the stars
Douse their luminosity
With our amniotic retch
Promulgating the birth
Of another Hell on Earth
Shadows gather poisoned henna for the flesh
A necrotic cattle brand
The hissing downfall pentagram
Carven deep upon the church doors of the damned
But no Passover is planned
A great renewal growls at hand
And only when they're running
Will they come to understand
So ends the pitiful reign of Man
When the moon exhales
Behind a veil
Of widowhood and clouds
On a Biblical scale
We raise the stakes
To silhouette the impaled
Crowds
Within this kissed disembowel arena
A broken seal on an ancient curse
Unleashes beasts from the seismic breach
With lightning reach and genocidal thirst
Mountains of archaos theories
In collision as at planetary dawn
Apocalypse's razorbacks
Beat wings on glass as thunder cracks
Unfurled across a world hurled to the black
Cthulhu dawn
Shatter the glass house
Wherein spirits breathe out
Halitosis of the soul
From a recking abscess
Plague of far righteousness
All fates hang in the balance
Mocking crucified dolls
An inquisition outs
When the Sun goes out our powers
Will extend throughout Heaven like Asphodel
As they have for countless lustrum
In dark Midian accustoned
To burning effigies of our enemies well
So begins the sibilant world Death knell
When a corpse wind howls
And awakes from drowse
The scheming dead freed
Of gossamer shrouds
We gorgonise eyes
Of the storm aroused
Red
Blinding time
All lines dine on this instance
A melting spool of beggar, negative frames
The skies teem alive, to watch die
Mankind hauled to fable in vast tenement graves
Cthulhu dawn

překlad

Rozstřikujte hvězdy
Uhaste jejich jasnost
S naší amniotickou retchou
Vyhlášení narození
Dalšího pekla na Zemi
Stíny shromažďují otrávenou henu pro maso
Nekrotická značka skotu
Syčící pád pentagram
Carven hluboko na dveřích kostela zatracených
Žádný Pesach se ale neplánuje
Skvělá obnova vrčí po ruce
A jen když běží
Přijdou pochopit
Tím končí žalostná vláda člověka
Když Měsíc vydechuje
Za závojem
Vdovství a mraků
V biblickém měřítku
Zvyšujeme sázky
Chcete-li siluetu nabodnout
Davy
V této políbené aréně disembowel
Zlomená pečeť na starověké kletbě
Uvolněte zvířata ze seizmického porušení
S dosahem blesku a genocidní žízní
Hory teorií archaosu
Při srážce jako za svítání planety
Apocalypse's razorbacks
Rozbijte křídla o sklo, jak praskne hrom
Unfurled napříč světem vrhl do černé
Svítání Cthulhu
Rozbijte skleněný dům
Čím duchové vydechují
Halitóza duše
Z abscesu
Mor daleko spravedlivosti
Všechny osudy visí na vlásku
Vysmívání ukřižovaným panenkám
Inkviziční outs
Když slunce zhasne, naše síly
Bude se šířit po celém nebi jako Asphodel
Stejně jako u nesčetného chtíče
Ve tmě Midian obtěžován
Dobře pálit podobizny našich nepřátel
Takže začíná sykavý svět umíráček
Když vítr mrtvoly vyje
A probouzí se z ospalosti
Úmrtí mrtví osvobozeno
Gossamerových rubášů
Gorgonizujeme oči
Bouře vzbudila
Červené
Oslepující čas
V tomto případě večeří všechny řádky
Tající cívka žebráka, negativní rámy
Obloha se hemží živými, aby sledovala umírání
Lidstvo se táhlo k bajkám v obrovských činžovních hrobech
Svítání Cthulhu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com