TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – cemetery and sundown

Interpret: cradle of filth - Název: cemetery and sundown 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - cemetery and sundown Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. cemetery and sundown.

Původní

We rise with the sun in the underworld
We suffer from a graveless name
We prise wide lids
And wounds with lips curled
Over teeth that have tasted shame
Cemetery and sundown
Against the flora of nightfall
We gather like the fauna of war
To curse aurora so spiteful
With her stake in the coming of dawn
To conjure forth the past
Those heady night of pain resplendent
In the service of the goddess of death
When her sheets ran royalty red
Moons lengthen our crypt kept silhouettes
Shadows dance, eyes flicker in descent
Unveil the greed, our needs are bitter, spent
On upturned mouths and haunts of wickedness
We walk this eden, a secret
Faces hidden under leonine pride
In dusk's embrace
We find it hard to keep it
When blood and lust and waking worlds collide
Too long have we skulked like drifters
In the cities of the neon sun
Vagabond dogs and graveyard shifters
Mona lisas where the paint has run
I miss our glorious past
Our nightly flights on fear dependent
Like phantoms in the caves for miss christine
When the song bird broke her neck
Wolves howl their foghound serenades
Churches arch their backs with balustrades
Praise be to the shedding of masquerades
When we hunt these vestal vermin unafraid
Of the covenant made. ....
Draw the blinds on the floors of raw meat
There is murder in the thirst
Rich red vascular tapestries
Hung in gilded frames of nuns asleep
In dreams where themes of hestiality
Are a blessing on their sunday sheep
Sermons hang a black gown
Over cemetery and sundown
Now the clock is harrying midnight
And the ghost of yet to come
Will she show rewrites of dark delight
Over the sewers we've overrun?
I see a winter palace
Cut diamonds at a porcelain neck
When swan lake crushed poor sanity's spirit
As I threw to it bled
We rise with the sun in the underworld
We suffer from a graveless name
We prise wide lids
And wounds with lips curled
Over teeth that have tasted shame
We walk this eden, a secret
Faces hidden under leonine pride
In dusk's embrace
We find it hard to keep it
When blood and lust and waking world collide

překlad

Vystupujeme se sluncem v podsvětí
Trpíme jménem bez štěrku
Ceníme si širokých víček
A rány se zvlněnými rty
Přes zuby, které okusily hanbu
Hřbitov a západ slunce
Proti flóře setmění
Shromažďujeme se jako válečná fauna
Proklínat polární záři tak zlomyslně
S jejím podílem v příchodu úsvitu
Vyčarovat minulost
Ta opojná noc bolesti září
Ve službách bohyně smrti
Když její plachty vybledly červeně
Měsíce prodlužují naši kryptu udržovanou siluety
Stíny tančí, oči blikají sestupně
Odhalte chamtivost, naše potřeby jsou hořké, utracené
Na obrácená ústa a strašidelné zloby
Kráčíme tímto rájem, tajemstvím
Tváře skryté pod leoninskou pýchou
V objetí soumraku
Je pro nás těžké to udržet
Když se srazí krev a chtíč a probouzející se světy
Příliš dlouho jsme se škrábali jako tuláci
Ve městech neonového slunce
Vagabondští psi a řadiči hřbitovů
Mona lisas, kde vyběhla barva
Chybí mi naše slavná minulost
Naše noční lety závisejí na strachu
Jako přízraky v jeskyních pro slečnu Christine
Když jí pták zpěv zlomil krk
Vlci vytí své serenády z mlhavého psa
Církve klenou záda balustrády
Chvála je zbavování se maškarád
Když lovíme tyto vestální hávy beze strachu
Uzavřené smlouvy. ....
Nakreslete žaluzie na podlaze syrového masa
V žízni je vražda
Bohaté červené cévní tapisérie
Viseli ve zlacených rámech jeptišek spících
Ve snech, kde jsou témata veselí
Jsou požehnáním pro jejich nedělní ovce
Kázání visí černé šaty
Přes hřbitov a západ slunce
Hodiny nyní trápí půlnoc
A duch teprve přijde
Ukáže přepisy temného potěšení
Přes stoky, které jsme zaplavili?
Vidím zimní palác
Broušené diamanty u porcelánového krku
Když labutí jezero rozdrtilo ducha špatného rozumu
Když jsem se na to vrhl, vykrvácel
Vystupujeme se sluncem v podsvětí
Trpíme jménem bez štěrku
Ceníme si širokých víček
A rány se zvlněnými rty
Přes zuby, které okusily hanbu
Kráčíme tímto rájem, tajemstvím
Tváře skryté pod leoninskou pýchou
V objetí soumraku
Je pro nás těžké to udržet
Když se srazí krev a chtíč a bdělý svět

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com