TEXTPREKLAD.COM

Interpret: cradle of filth - Název: carrion 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - carrion Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. carrion.

Původní

Lurking in the shade
Of dark and fragrant trees
Shirking from the rage
That tore the heavens free
A vagrant angel
His with span to see
The garden swell with terrors
To banish man and Eve
Another fall from grace
Whiplashed from the gates
Half naked and insane
Full blooded, breasted
Nerve ends tested
To behests of pain
A sombre lot to gain
As the storm slid in
Borne by carnal winds
The upper ether thinned
And therein sat abominations
Satan seated there
To savoring the reek of desolation
But their dank despair
Moved his speech to leech the air
"Behold the golden door
Paradise is lost
So praise me as you raised your Lord
And I shall thaw this gnawing frost"
Another fall from grace
Whiplashed from the gates
Half naked and insane
And destined for a spiteful fate
Wherein evil sought the shamed
As pawns in greater stakes
Across this cosmic game
To win the hand of darkness and
Set her in her rightful place
Cursed is the ground for thy sake
In sorrow thou shalt eat of it all the days of thy life
Thorns also and thistles shall bring it forth to thee
And thou shalt eat the herb of the field
In the sweat of thy face shalt thou eat bread
Till thou return unto the ground
For out of it was thou taken
For dust thou art and unto dust shalt thou now return
With that the pact was sealed
And as creation reeled
Bewitched oration filled
The hearts of all
Who came to crawl
Upon these earthen fields
A sombre lot to till
A wracked black acid song
Spat from the massive throng
Of Seraph knelt along
The deep red welt to domination
The deep red welt to domination
(Domination, domination, domination)
The deep red welt to domination
(Domination)
The deep red welt to domination

překlad

Číhající ve stínu
Temných a voňavých stromů
Vyhýbá se vzteku
To vytrhlo nebesa
Tulák anděl
Jeho s rozpětím vidět
Zahrada bobtná hrůzou
Vykázat člověka a Evu
Další pád z milosti
Šlehlo z bran
Polonahá a šílená
Plnokrevný, prsy
Nervové konce testovány
Chování bolesti
Ponuré hodně na zisk
Jak se bouře vklouzla dovnitř
Neseno tělesnými větry
Horní ether ztenčil
A v tom byly ohavnosti
Seděl tam satan
Vychutnávat si vůni zpustošení
Ale jejich zatracené zoufalství
Přesunul svůj projev do vzduchu
„Hle, zlaté dveře
Ráj je ztracen
Chvalte mě, když jste vzkřísili svého Pána
A já rozmrazím tento kousavý mráz “
Další pád z milosti
Šlehlo z bran
Polonahá a šílená
A předurčen k zlomyslnému osudu
V čem zlo hledalo ostudu
Jako pěšáci ve větších sázkách
Přes tuto kosmickou hru
Získat ruku temnoty a
Postavte ji na své oprávněné místo
Prokletá je země pro tebe
Ve smutku z toho budeš jíst po všechny dny svého života
Také trny a bodláky ti to vyvedou
A budeš jísti polní bylinu
V potu tváře budeš jíst chléb
Dokud se nevrátíš na zem
Neboť z toho jsi byl vzat
Pro prach jsi a do prachu se nyní navrátíš
Tím byl pakt uzavřen
A jak se stočilo stvoření
Okouzlující řeč byla naplněna
Srdce všech
Kdo se přišel plazit
Na těchto hliněných polích
Ponurá spousta do té doby
Wracked black acid song
Spat z masivního davu
Seraph poklekl
Tmavě červená rána k nadvládě
Tmavě červená rána k nadvládě
(Nadvláda, nadvláda, nadvláda)
Tmavě červená rána k nadvládě
(Nadvláda)
Tmavě červená rána k nadvládě

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com