TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – behind the jagged mountain

Interpret: cradle of filth - Název: behind the jagged mountain 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - behind the jagged mountain Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. behind the jagged mountain.

Původní

[Special Fan Edition track]
I have come from the freezing seas
From the warmth of foreign coals
Through the dismal fog of insecurities
To a cloud-enshrouded noble goal
The world has cast me from its laughter
Thrown to the wolves, to the dread thereafter
So now I forge a journey fraught
Through these bitter wastes of snow
Over ice and gorge to an Eden sought
Far from the human races afterglow
This sightless climb is treacherous to weather
As the cold bites deep, old heartstrings sever
Behind the jagged mountains
Beyond the frozen North
At the back of Boreas. The zealous wind
There crest celestial fountains
Crystal waters soaring forth
In the realm of our sacred Angelus kin
Neither muse nor music flees
This garden of delights
Everywhere the soothing hands of nature please
In this state of pure Euphoria
Paradise lies at the heart of darkness
And one must pay for this deep catharsis
Now the storm-clouds retch
A vision fleets before my eyes
Wherein minarets and spires touch
Phantasmagoric skies
And meadows stretch to woodlands
Of sweet nymph and fireflies
Death is in the breeze
And his mind will paralyse
My mind is in the clutch
Of something too long fantasised
Behind the jagged mountains
Beyond the frozen peaks
At the back of Boreas, the zealous wind
The Gods of love are counting
Down the nights until we meet
In the realm of oursacred Angelus kin
Now the mirage blears
And the howling gusts renew their fury
The gleam of moonlit towers
Fades to utter fear
The mountains rear in anger
At the righteousness I lack
And in their monstrous grasp I know
Dear God
They will never let me back...
Free of enemies, no death, disease
The doves of peace, in flight
Carouse upon the ever-Summer breeze
In this land of Hyperborea
Behind the jagged mountains
Beyond their icy stares
At the back of Boreas, the zealous wind
My soul is now surmounting
Past the grasp of last despairs
To the realm of our sacred Angelus kin
Behind the jagged mountains
Beyond the frozen North

překlad

[Special Fan Edition track]
Přišel jsem z mrazivých moří
Z tepla cizích uhlí
Skrz neutěšenou mlhu nejistot
K vznešenému cíli zahalenému oblaky
Svět mě uvrhl ze svého smíchu
Vrženo vlkům, poté hrůza
Takže teď vytvářím cestu plnou
Prostřednictvím těchto hořkých sněhových odpadků
Přes led a roklinu hledal Eden
Daleko od dosvitu lidských ras
Toto neviditelné stoupání je zrádné počasí
Vzhledem k tomu, že se zima hluboce zakousne, prasknou staré srdce
Za zubatými horami
Za zamrzlým severem
V zadní části Boreas. Horlivý vítr
Jsou tam hřebeny nebeských fontán
Křišťálové vody prudce stoupají
V říši našeho posvátného rodu Angelus
Ani múza, ani hudba neutíkají
Tato zahrada potěšení
Všude uklidňující ruce přírody prosím
V tomto stavu čisté euforie
Ráj leží v srdci temnoty
A za tuto hlubokou katarzi je třeba zaplatit
Nyní se bouřkové mraky zvracejí
Před očima mi letí vidění
Čím se dotýkají minarety a věže
Fantasmagorická obloha
A louky se táhnou do lesů
Sladké víly a světlušek
Smrt je ve větru
A jeho mysl ochromí
Moje mysl je ve spojce
Něco příliš dlouho fantazírovaného
Za zubatými horami
Za zmrzlými vrcholy
V zadní části Boreas, horlivý vítr
Bohové lásky se počítají
V noci, dokud se nesetkáme
V říši našich posvátných příbuzných Angelus
Nyní se fatamorgána zčervená
A nářek poryvy obnovuje jejich zuřivost
Záře měsíčních věží
Bledne, aby vyslovil strach
Hory vztekle vzadu
Pro spravedlnost mi chybí
A vím, že v jejich monstrózním sevření
Drahý Bože
Nikdy mě nepustí zpět ...
Bez nepřátel, žádná smrt, nemoc
Holubice míru za letu
Pokřižovat stále letní vánek
V této zemi Hyperborea
Za zubatými horami
Mimo jejich ledové pohledy
V zadní části Boreas, horlivý vítr
Moje duše nyní převyšuje
Minulé sevření posledních zoufalství
Do říše našeho posvátného rodu Angelus
Za zubatými horami
Za zamrzlým severem

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com