TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – bathory aria benighted like usher

Interpret: cradle of filth - Název: bathory aria benighted like usher 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - bathory aria benighted like usher Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. bathory aria benighted like usher.

Původní

Snuffed tapers sighed
As Death left impressing
His crest of cold tears on the Countess
Benighted like ill-fated Usher
The House of Bathory shrouded
'Neath griefs dark facade
If only I could have wept
In mourning by Her side
I would have clasped Her so tight
Like storm-beached Aphrodite
Drowned on Kytherean tides
And Kissed Her
For from Her alone
My lips would have known
Enigmas of shadowy vistas
Where pleasures took flesh
And pain, remorseless
Came freezing the breath
Of raucous life hushed unto whispers
Benighted.
Inhaling the pale waning moonlight that crept
Through the crypt of Her Lord who so lucidly slept
Benighted.
Exhaling the wail of black widowhood's toll
Waxing eternal night entered Her soul

překlad

Zhasnuté svíčky si povzdechly
Jak smrt zanechala dojem
Jeho hřeben studených slz na hraběnku
Osvícen jako nešťastný Usher
Dům Bathory byl zahalen
„Neath truchlí temná fasáda
Kdybych jen mohl plakat
Ve smutku po jejím boku
Tak pevně bych ji sevřel
Jako Afrodita na břehu bouře
Utopen na Kythereanských přílivech
A políbil ji
Protože jen od ní
Moje rty by to věděly
Záhady temných výhledů
Kde potěšení vzalo maso
A bolest, nemilosrdná
Přišel zmrazení dechu
Drsný život utichal k šeptání
Osvícený.
Vdechování bledého ubývajícího měsíčního světla, které se plazilo
Skrz kryptu jejího Pána, který tak lucidně spal
Osvícený.
Vydechl nářek mýtného černého vdovství
Voskování věčné noci vstoupilo do její duše

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com