TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – amor e morte

Interpret: cradle of filth - Název: amor e morte 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - amor e morte Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. amor e morte.

Původní

Her bouquets are wilted
Too long has She slept
Their cruel red mouths darkened
To bowed silhouettes
I saw in a new moon
With Her scent on my breath
But then all to soon
Came the hunger for flesh
I held Her in eyes like necropoli
Laying Her on a tomb with a view
Lighting Her from Her feet
To the stars in Her hair
Drove sweet blood to Her throat
And My lips parted there
(In the tone of splintered bone)
She screams benighted
My limbs ignite
A carneal carnivore
On all fours to go...
An ebon Nemesis
From torture gardens of Dis
Having never breathed an Eve
As far narcotic as this
Two spellbound hellhounds
Hearts pounding loud
Racing Heaven out of focus
Under quicksilver clouds
"God is maimed come let us prey..."
To lunar deities that pave deadways
Twixt the living and the grave
Amor e Morte
To cast our fearl shadows there
We made Love bleed on a Deathbed shared
Where, begging Me to feed
To best be Were...
I licked Her wounds and ate Her rare
Argentinum spurred
her watnon words incurred
A sin ridden tongue
To open trading in fur
Never were those gates of pearl
So rubbed to their cusp
Never were the Worlds above
So bitten with the bestial...
Seraphim fell like guillotines
Giving gracious head
Instead of harking prophecies
And how our brother sang
Amor e Morte
In the thick evergreens
Theirs was a chorus for raucous souls
Shifting shape and lifting napes
To commemorate
Erotic stains
Amor e Morte
Unfasten thy masque
Come skyclad to my arms
Leave thy gown a dark pool at thy feet
I yearn musky valleys that no Man hath seen
The chill keen of stars
Over Yew and deep wooded ravines
A hidden meridian
Where Midian may be...
In black antlered glades
Encunted in this forest Goddess
She whispers My name
I buck under flames
Animal nitrates
Howling through my veins
I ride riptides that wrest and writhe to the fore
New lusts ecllipsing lips
That brought me to this verge of War
With inner beasts unleashed
To feast, fuck and run
Rampart in chase of She wolf pacts
Forged on heat with setting Suns
I love the night
It would murder My soul
Should I ever fall blind
For though thy flesh haunts
I keep also in mind
The stampede of clouds
From Dusk's predatory sky
Purple versed like the funeral hearse
That first turned thee over to My...
Unbridled kiss when I found thee in mist
Dressed for the sepulchre
My Demon bride...
"God is maimed come let Us prey..."
To Lunar Deities that pave deadways
Twixt the living and the grave
Amor e Morte
Ours was a chorus for raucous souls
Shifting sape and lifting nape
To commemorate
Erotic stains
Amor e Morte
Amor e Morte

překlad

Její kytice jsou zvadlé
Příliš dlouho spala
Jejich krutá červená ústa potemněla
Uklonil siluety
Viděl jsem nový měsíc
S Její vůní na dechu
Ale pak brzy
Přišel hlad po těle
Držel jsem ji v očích jako nekropoli
Položit ji na hrobku s výhledem
Osvětlení jí z nohou
Ke hvězdám ve jejích vlasech
Vytlačila sladkou krev do krku
A moje rty se tam rozdělily
(V tónu roztříštěné kosti)
Zasmála se
Moje končetiny se vznítí
Carneal masožravec
Na všech čtyřech jít ...
Ebon Nemesis
Z mučivých zahrad Dis
Nikdy jsem nedýchal Evu
Je to narkotické
Dva okouzlení pekelní psi
Srdce buší hlasitě
Závodní nebe rozostřené
Pod rudými mraky
„Bůh je zmrzačený, pojďme kořist ...“
Na měsíční božstva, která dláždí mrtvé cesty
Twixt živé a hrob
Amor e Morte
Vrhat tam naše strašné stíny
Nechali jsme Love krvácet na sdílené smrtelné posteli
Kde mě prosí, abych se nakrmil
Nejlepší bylo ...
Olízl jsem její rány a snědl ji vzácně
Argentinum pobídlo
její watnonská slova
Hřích jel jazykem
Otevřít obchodování s kožešinami
Ty brány z perel nikdy nebyly
Takže se otřel o jejich vrchol
Světy nikdy nebyly výše
Tak kousnutý beštiálním ...
Seraphim padl jako gilotiny
Dát milostivou hlavu
Místo toho, abychom se snažili proroctví
A jak náš bratr zpíval
Amor e Morte
V hustých evergreenech
Byl to sbor pro drsné duše
Posouvá tvar a zvedá zátylky
Připomenout
Erotické skvrny
Amor e Morte
Uvolněte svou masku
Pojď se mnou zvednout do náruče
Ponechej svůj šat tmavý bazén u nohou
Toužím po pižmových údolích, která žádný člověk neviděl
Chladný zájem hvězd
Přes Tis a hluboká zalesněná rokle
Skrytý poledník
Kde může být Midian ...
V černých paroží
Vloženo do této lesní bohyně
Šeptá mé jméno
Vzpínám se pod plameny
Živočišné dusičnany
Kvílející v mých žilách
Jezdím na vlnách, které zápasí a svíjí se do popředí
Nové chtíče mizející rty
To mě přivedlo na tuto hranici války
S rozpoutanými vnitřními zvířaty
Hodovat, souložit a utíkat
Vale v honbě za vlčími pakty
Kované za tepla s zapadajícími sluncemi
Miluji noc
Zavraždilo by to mou duši
Měl bych někdy oslepnout
Neboť tvé tělo straší
Mám také na paměti
Úprk mraků
Ze soumraku dravé oblohy
Fialová zběhlá jako pohřební vůz
To tě nejprve obrátilo k Mému ...
Nespoutaný polibek, když jsem tě našel v mlze
Oblečený pro hrob
Moje démonská nevěsta ...
"Bůh je zmrzačený, ať nás kořistí ..."
Lunárním božstvům, která dláždí mrtvé cesty
Twixt živé a hrob
Amor e Morte
Náš byl sborem pro drsné duše
Řazení a zvedání šíje
Připomenout
Erotické skvrny
Amor e Morte
Amor e Morte

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com