TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – a gothic romance explicit

Interpret: cradle of filth - Název: a gothic romance explicit 

Písňové texty a překlad: cradle of filth - a gothic romance explicit Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cradle of filth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cradle of filth a podívejte, jaké další písničky od cradle of filth máme v našem archívu, např. a gothic romance explicit.

Původní

Evening minuetto in a castle by the sea
A jewel more radiant than the moon
Lowered Her mask to me
The sublimest creature the Gods, full of fire
Would marvel at making their Queen
Infusing the air with Her fragrant desire
And my heart reeled with grave poetry
From grace I fell in love with Her
Scent and feline lure
And jade woodland eyes that ushered in the impurest
"Erotic, laden fantasies amid this warm Autumn night
She lulled me away from the rich masquerade
And together we clung in the bloodletting moonlight"
Pearled luna, what spell didst thou cast on me?
Her icy kiss fervoured my neck
Like whispering waves 'pon Acheron's beach
In a whirl of sweet voices and statues
That phantomed the dying trees
This debauched seductress in black, took me
In a pale azured dawn like Ligeia reborn
I tore free of my sleep - sepulchre
On the sea misted lawn where stone figures, forlorn
Lamented the spectre of Her
Bewildered and weak, yet with passion replete
I hungered for past overtures
The curse of unrest and her ardent caress
Came much more than my soul could endure
I, at once endeavoured to see Her again
Stirring from midnight's inertia
Knowing not even her name
On a thin precipice over carnal abyss
I danced like a blind acolyte
Drunk on red wine, her dead lips on mine
Suffused with the perfume of night
For hours I scoured the surrounding grounds
In vain that we might meet
When storm clouds broke, ashened, fatigued
I sought refuge in a cemeterty
Sleep, usher dreams
Taint to nightmares from a sunless nether
Mistress of the dark
I now know what thou art
Screams haunt my sleep
Dragged from nightmares thou hast wed together
Lamia and Lemures
Spawned thee leche
To snare my flesh
Portrait of the Dead Countess
Deep stained pain that I had dreamt
Flaunted demise, life's punishment
Leaving little strength to seal this wretched tomb
But poised nectar within my stirs
Up feverous desire and morbid purpose to search
Through cobwebbed drapery to where she swoons
Goddess of the graveyard, of the tempest and moon
In flawless fatal beauty her very visage compels
Glimpses of a heaven where ghost companies fell
To mourning the loss of god in blackest velvet
Enrobed in their downfall like a swift silhouette
"Fleeting, enshadowed
Thou art privy to my sin
Secrets dead, wouldst thou inflict
The cruel daylights upon my skin?
Dost thou not want to worship me
With crimson sacrifice
So my cunt may twitch against thy kiss
And weep with new-found life?"
Red roses for the Devil's whore
Dark angels taste my tears
And whisper haunting requiems
Softly to mine ear
Need-fires have lured abominations here
Nocturnal pulse
My veins spill forth their waters
Rent by lips I cherish most
Awash on her perfidious shores
Where drowning umbra o'er the stars
Ebon's graves where lovers whore
Like seraphim and Nahemah
"Nahemah"
Pluck out mine eyes, hasten, attest
Blind reason against thee, Enchantress
For I must know, art thou not death?
My heart echoes bloodless and incensed
Doth temptation prowl night in vulvic revelry
Did not the Queen of Heaven come as Devil to me?
On that fatal Hallow's Eve when we fled company
As the music swept around us in the crisp, fated leaves
UNder horned Diana where her bloodline was sewn
In a graveyard of Angels rent in cool marbled stone
I am grieving the loss of life in sombre velvet
Enrobed in Death's shadow like a swifter
Silhouette

překlad

Večerní menu na zámku u moře
Klenot zářivější než měsíc
Sklonila ke mně masku
Nejvznešenější stvoření Bohové, plné ohně
By se divili, že se jejich královna stala
Vlévá vzduch do Její voňavé touhy
A mé srdce se táhlo hrobovou poezií
Z milosti jsem se do ní zamiloval
Vůně a kočičí návnada
A nefritové lesní oči, které ohlašovaly nečistotu
„Erotické, naložené fantazie uprostřed této teplé podzimní noci
Ukolébala mě pryč od bohaté maškarády
A společně jsme se drželi krvavého měsíčního svitu “
Perlová luna, jaké kouzlo jsi na mě seslal?
Její ledový polibek zuřil na mém krku
Jako šeptající vlny na Acheronově pláži
Ve víru sladkých hlasů a soch
To přízračně umíralo umírající stromy
Tato zhýralá svůdkyně v černém mě vzala
V bledě azurovém úsvitu, jako by se znovu narodila Ligeia
Vytrhl jsem ze spánku - hrob
Na moři zamlženém trávníku, kde opuštěné kamenné postavy
Oplakal její přízrak
Zmatený a slabý, ale plný vášně
Toužil jsem po minulých předehrách
Prokletí neklidu a její žhavé pohlazení
Přišel mnohem víc, než moje duše vydržela
Okamžitě jsem se snažil ji znovu vidět
Za míchání od půlnoční setrvačnosti
Nevěděl ani její jméno
Na tenkém srázu nad tělesnou propastí
Tančil jsem jako slepý akolyt
Opilá na červeném víně, její mrtvé rty na mých
Noste parfém noci
Celé hodiny jsem prohledával okolní pozemky
Marně, že bychom se mohli setkat
Když se bouřková mračna rozbila, spálila, unavila
Hledal jsem útočiště na hřbitově
Spánek, ohlašovací sny
Zažijte noční můry z bezslunného podsvětí
Paní temnoty
Teď vím, co jsi
Můj spánek pronásledují výkřiky
Stáhli jste se z nočních můr, které jste si vzali společně
Lamia a Lemures
Umístil tě leche
Chytit mé tělo
Portrét mrtvé hraběnky
Hluboká skvrnitá bolest, o které se mi zdálo
Předváděný zánik, životní trest
Ponechání malé síly k utěsnění této ubohé hrobky
Ale připravený nektar v mých rozruších
Až horečná touha a morbidní účel hledat
Přes pavučinovou sukno na místo, kde se vznáší
Bohyně hřbitova, bouře a měsíce
V bezchybné osudové kráse ji nutí její vlastní vizáž
Záblesky nebe, kde padly společnosti duchů
Smutek nad ztrátou boha v nejčernějším sametu
Zahaleni v jejich pádu jako rychlá silueta
„Prchavý, zastíněn
Ty jsi zasvěcen mému hříchu
Tajemství mrtvá, způsobíš
Kruté denní světlo na mé kůži?
Nechceš mě uctívat
S rudou obětí
Takže moje kunda se může dotknout tvého polibku
A plakat s nově nalezeným životem? “
Červené růže pro ďáblovu děvku
Temní andělé ochutnávají mé slzy
A šeptat strašidelné požadavky
Jemně k mému uchu
Požáry potřebují sem lákají ohavnosti
Noční puls
Moje žíly rozlévají jejich vody
Pronajímám si rty, které si vážím nejvíce
Oplach na jejích zrádných březích
Kde topí umbra o'er hvězdy
Ebonovy hroby, kde milenci děvka
Jako serafín a Nahemah
"Nahemah"
Vytrhni moje oči, uspěchej, osvědč
Slepý rozum proti tobě, kouzelnice
Musím totiž vědět, že nejsi smrt?
Moje srdce se ozývá nekrvavé a rozzlobené
Doth pokušení procházet noc ve vulvické veselí
Nepřišla ke mě Královna nebes jako Ďábel?
V tu fatální předvečer Relikvie, když jsme utekli ze společnosti
Když se hudba kolem nás přehnala v ostrých, osudových listech
UNder rohovala Dianu, kde byla přišitá její pokrevní linie
Na hřbitově andělů se pronajímá chladný mramorový kámen
Trápím ztráty života v pochmurném sametu
Zalitý ve stínu smrti jako blesk
Silueta

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com