TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • corporate avenger – the bible is bullshit

Interpret: corporate avenger - Název: the bible is bullshit 

Písňové texty a překlad: corporate avenger - the bible is bullshit Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od corporate avenger! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od corporate avenger a podívejte, jaké další písničky od corporate avenger máme v našem archívu, např. the bible is bullshit.

Původní

In the history of the human race
Of all the inspirations for the separation of man from his true tribal culture
Of all the inspirations for the acts of violence from one man onto another
From one nation onto another, from one oppressor onto the oppressed
There is no more guilty party and inspiration than those books known
As the Holy Bible, the Quran, and the Bagavad Gita to spread separation of mankind
The Bible is bullshit, the Quran is a lie
The Bagavad Gita did not fall from the sky
These are the books that were written by man
They've caused wars, now follow if you can
They took away our love and gave us fear
Tried to make us hate the one who put us here
Then they took our sacred songs and made them wrong
Then they took away our prayers and gave us theirs
The Bible is bullshit, the Quran is a lie
The Bagavad Gita did not fall from the sky
These are the books that are written by man
They've caused wars, now follow if you can
First they created sin so they could win
Then they built the cages they could put us in
Then they took away our tribes and gave us jail
Then they took away the Earth and gave us hell
The Bible is bullshit, the Quran is a lie
The Bagavad Gita did not fall from the sky
These are the books that are written by man
They've caused wars, now follow if you can
It's time for you to love one another
It's time for you to recognize your brother
It's time for us to stop killing our mother
It's time for us to care for each other
The Bible is bullshit

překlad

V historii lidské rasy
Ze všech inspirací pro oddělení člověka od jeho pravé kmenové kultury
Ze všech inspirací pro násilné činy od jednoho muže k druhému
Z jednoho národa na druhý, z jednoho utlačovatele na utlačovaného
Neexistuje více vinných večírků a inspirace než ty známé knihy
Jako Bible svatá, Korán a Bagavad Gita šíří odloučení lidstva
Bible je kravina, Korán je lež
Bagavad Gita nespadl z nebe
To jsou knihy, které napsal člověk
Způsobily války, nyní můžete, pokud můžete
Vzali nám naši lásku a dali nám strach
Snažil se nás nenávidět toho, kdo nás sem dal
Potom vzali naše posvátné písně a udělali je špatně
Potom vzali naše modlitby a dali nám své
Bible je kravina, Korán je lež
Bagavad Gita nespadl z nebe
To jsou knihy, které napsal člověk
Způsobily války, nyní můžete, pokud můžete
Nejprve vytvořili hřích, aby mohli vyhrát
Potom postavili klece, do kterých nás mohli umístit
Potom vzali naše kmeny a uvěznili nás
Potom vzali Zemi a dali nám peklo
Bible je kravina, Korán je lež
Bagavad Gita nespadl z nebe
To jsou knihy, které napsal člověk
Způsobily války, nyní můžete, pokud můžete
Je čas, abyste se navzájem milovali
Je čas, abyste poznali svého bratra
Je čas, abychom přestali zabíjet naši matku
Je čas, abychom se o sebe starali
Bible je hovadina

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com