TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • corporate avenger – taxes are stealing

Interpret: corporate avenger - Název: taxes are stealing 

Písňové texty a překlad: corporate avenger - taxes are stealing Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od corporate avenger! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od corporate avenger a podívejte, jaké další písničky od corporate avenger máme v našem archívu, např. taxes are stealing.

Původní

Listen you fuckers you screw heads here's a man that would not take it anymore a man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit here is some one who stood up.
Taxes are strong-armed robbery the collectors of taxes funnel the majority of funds to police and intuitions counter productive to spiritual advancement.
Well taxes are stealing and I get the feeling that were gettin fucked in the ass
They take what they want to whenever they want to
And our needs they always come last.
They lie, they cheat, they steal from you and me.
They lie, they cheat, they steal from you and me.
Their hands are in our pockets, they're bleeding us to death
They fuckin keep on takin till there's nothing fuckin left.
It's a federal invention, they set the goddamned rate
It's a little paper portrait with a legacy of hate.
They're numbing all our senses with their bullshit and their lies.
It's no goddamned secret it's done right before our eyes.
And if you don't cooperate they'll lock your ass away
With the very fucking money that they fucking took away.
Well taxes are stealing and I get the feeling that were gettin fucked in the ass
They take what they want to whenever they want to
And our needs they always come last.
They lie, they cheat, they steal from you and me.
They lie, they cheat, they steal from you and me.
The IRS was not there the other day when I was unloading truck after truck into that hot fucking warehouse
The IRS was not there the other day when I was pulling weeds in the fucking hot sun
The IRS was not there when I needed money to pay my bills, but they sure as fuck were there on Friday to take almost half my pay again and again and again and again!
Your constitution, the laws that they've made say that they can tax your income so they do it every day.
The IRS policemen they take and take and take, we've got free Masonic symbols in a free Masonic state.
Lest you forget about your cozy little home, the very place were you live in but you never fuckin own
It's the craft of the creator, we act out their design
A society of secrets with the television mind.
Well taxes are stealing and I get the feeling that were gettin fucked in the ass
They take what they want to whenever they want to
And our needs they always come last.
They lie, they cheat, they steal from you and me
They lie, they cheat, they steal from you and me.

překlad

Poslouchejte, ty sráči, ty hajzle, tady je muž, který by to už neudržel, muž, který se postavil proti spodině, kundám, psům, špině, hovno tady je někdo, kdo vstal.
Daně jsou silnou loupeží, sběratelé daní převádějí většinu finančních prostředků na policii a intuice jsou kontraproduktivní duchovnímu pokroku.
No, krádeže daní a já mám pocit, že se to dostalo do prdele
Berou si, co chtějí, kdykoli chtějí
A naše potřeby vždy přijdou poslední.
Lžou, podvádějí, kradou tobě a mě.
Lžou, podvádějí, kradou tobě a mě.
Jejich ruce máme v kapsách, krvácejí nás k smrti
Kurva to pořád berou, dokud nezbude nic kurva.
Je to federální vynález, stanovili tu zatracenou míru
Je to malý papírový portrét s odkazem nenávisti.
Otupují všechny naše smysly svými hovadinami a jejich lžemi.
Není to zatracené tajemství, které se děje přímo před našimi očima.
A pokud nebudete spolupracovat, zamknou vám zadek
S těmi zasranými penězi, které ti kurva vzali.
No, krádeže daní a já mám pocit, že se to dostalo do prdele
Berou si, co chtějí, kdykoli chtějí
A naše potřeby vždy přijdou poslední.
Lžou, podvádějí, kradou tobě a mě.
Lžou, podvádějí, kradou tobě a mě.
IRS tam druhý den nebyl, když jsem vykládal kamion za kamionem do toho horkého zasraného skladu
IRS tam nebyl druhý den, když jsem tahal trávu na zasraném horkém slunci
IRS tam nebyl, když jsem potřeboval peníze na zaplacení svých účtů, ale určitě v pátek byli, aby si vzali téměř polovinu mého platu znovu a znovu a znovu a znovu!
Vaše ústava, zákony, které učinili, říkají, že mohou zdanit váš příjem, takže to dělají každý den.
Policisté IRS, které berou a berou a berou, máme zdarma zednářské symboly ve svobodném zednářském stavu.
Abys nezapomněl na svůj útulný malý domov, místo, kde jsi žil, ale nikdy jsi kurva nebyl vlastníkem
Je to řemeslo tvůrce, předvádíme jejich design
Společnost tajemství s televizní myslí.
No, krádeže daní a já mám pocit, že se to dostalo do prdele
Berou si, co chtějí, kdykoli chtějí
A naše potřeby vždy přijdou poslední.
Lžou, podvádějí, kradou tobě a mě
Lžou, podvádějí, kradou tobě a mě.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com