TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • corporate avenger – fbi file

Interpret: corporate avenger - Název: fbi file 

Písňové texty a překlad: corporate avenger - fbi file Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od corporate avenger! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od corporate avenger a podívejte, jaké další písničky od corporate avenger máme v našem archívu, např. fbi file.

Původní

We're basically existing in a fake world, a world which was created by
man, the creator gave us the earth, put us here in the universe, he gave
us our minds, he gave us all these tools to exist and survive,
The war on drugs is a war on people...and peoples rights are being
violated and your incarcerating and caging human beings often times who
have are simply victims of the sickness of addiction, who have become
sucked up in this giant war on drugs, which in fact is a crime against
humanity. The war on drugs is a war on people.
FBI got a file on me
Too many cages in the land of the free
Join us now as we make our plea
Set all drug offenders free.
FBI got a file on you
Think they don't but they goddamn do
All seeing eye is watching you
Everything you say, and everything you do.
FBI got a file on me
another red man in a stolen country
And I don't give a fuck about the u.s.a.
Just give me back my tribal ways
FBI got a file on you
I don't think how they taught me to
They rule by fear, I'm not afraid
Just give me back my tribal ways
FBI GOT A FILE ON ME
FBI got a file on me
'cause I speak of what I see
Crimes against humanity
The drug war fought upon the free
FBI got a file on you
Had one on John Lennon too
And don't forget PELTIER
WHY IS HE NOT FREE TODAY?
FBI got a file on me
too many cages in the land of the free
join us now as we make our plea
set all drug offenders free
FBI GOT A FILE ON ME
The war on drugs is a war on people...It's a really sad state of
affairs when a human beings freedom is treated as nothingmore than an
asset or liability. Prisons are big business in this country. The war on
drugs is nothing more than a war on people ...it's a bullshit war, it's
a war over money.!!!!
FBI got a file on me
too many cages in the land of the free
join us now as we make our plea
set all drug offenders free.
FBI, CIA, IRS, DEA
Civil rights all gone away
FBI got a file on me
Set all drug offenders free

překlad

V podstatě existujeme ve falešném světě, ve světě, který vytvořil
člověče, stvořitel nám dal Zemi, dal nás sem do vesmíru, dal
nám naše mysli, dal nám všechny tyto nástroje k existenci a přežití,
Válka proti drogám je válkou proti lidem ... a lidská práva jsou
porušován a vaše uvězněné a uvězněné lidské bytosti často krát
jsou prostě oběťmi nemoci závislosti, kteří se stali
nasával v této obří válce s drogami, což je ve skutečnosti zločin proti
lidstvo. Válka proti drogám je válkou lidí.
FBI na mě dostala složku
Příliš mnoho klecí v zemi svobodných
Připojte se k nám hned, jak prosíme
Osvoboďte všechny pachatele drog.
FBI má o vás spis
Myslíš, že ne, ale sakra ano
Vševidoucí oko tě sleduje
Všechno, co říkáš, a všechno, co děláš.
FBI na mě dostala složku
další rudý muž v ukradené zemi
A nedělám si srandu z u.s.a.
Vrať mi jen moje kmenové způsoby
FBI má o vás spis
Nemyslím si, jak mě to naučili
Vládnou strachem, já se nebojím
Vrať mi jen moje kmenové způsoby
FBI ZÍSKAL O MNĚ SOUBOR
FBI na mě dostala složku
protože mluvím o tom, co vidím
Zločiny proti lidskosti
Drogová válka bojovala proti svobodným
FBI má o vás spis
Měl jsem také na Johna Lennona
A nezapomeňte na PELTIERA
PROČ DNES NENÍ ZDARMA?
FBI na mě dostala složku
příliš mnoho klecí v zemi svobodných
připojte se k nám hned, jak prosíme
osvobodit všechny pachatele drog
FBI ZÍSKAL O MNĚ SOUBOR
Válka proti drogám je válkou proti lidem ... Je to opravdu smutný stav
záležitosti, kdy se se svobodou člověka zachází jako s ničím jiným než s
aktiva nebo pasiva. Věznice jsou v této zemi velkým byznysem. Válka dál
drogy nejsou nic jiného než válka s lidmi ... je to hovadská válka, to je
válka o peníze. !!!!
FBI na mě dostala složku
příliš mnoho klecí v zemi svobodných
připojte se k nám hned, jak prosíme
osvobodit všechny pachatele drog.
FBI, CIA, IRS, DEA
Všechna občanská práva zmizela
FBI na mě dostala složku
Osvoboďte všechny pachatele drog

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com