TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • corporate avenger – 20 bill

Interpret: corporate avenger - Název: 20 bill 

Písňové texty a překlad: corporate avenger - 20 bill Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od corporate avenger! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od corporate avenger a podívejte, jaké další písničky od corporate avenger máme v našem archívu, např. 20 bill.

Původní

[Mind full of lies is a liars mind
We moved ahead but left the truth behind.
They say the truth will set you free,
but they don't know their history.
There's blood from sea to shining sea.
You see fruit that's on the tree,
with roots in white supremacy.
A stolen land for you, for me.]x2
Hitler's Nazi Germany.
A divine dream of suffering,
Andrew Jackson made his plea.
Removal of the Cherokee
[If Hitler was on the 20 dollar bill, How would the Jews feel?]x4
[Trail of tears.... ]x8
Hawaii for Hawaiians
Black Hills for the Sioux.
A stolen land for me, for you.
You think it ain't going on today.
You pass a twenty, look the other way.
Desecration of a burial site.
Did you go shopping at the mall tonight?
The blood is on the Christian's hands.
With crosses they possessed this land.
Crimes against humanity.
A stolen land for you and me.
The lie manifest destiny,
the evidence our history.
[If Hitler was on the 20 dollar bill, How would the Jews feel?]x4
[Trail of tears.... ]x8
Can you discover what's already there?
By definition you become aware.
The greatest country in the history of man,
Was here long before the colonies began.
Ownership of a land, a lie.
Soldiers marched and children died.
Small pox blankets for their heads.
Jackson killed the children dead.
[If Hitler was on the 20 dollar bill, How would the Jews feel?]x4

překlad

[Mysl plná lží je mysl lhářů
Pohybovali jsme se vpřed, ale pravdu jsme nechali za sebou.
Říkají, že pravda tě osvobodí,
ale neznají svou historii.
Z moře do zářícího moře je krev.
Vidíte ovoce, které je na stromě,
s kořeny v bílé nadvládě.
Ukradená země pro vás, pro mě.] X2
Hitlerovo nacistické Německo.
Božský sen utrpení,
Andrew Jackson prosil.
Odstranění Cherokee
[Pokud by byl Hitler na 20dolarové bankovce, jak by se cítili Židé?] X4
[Stopy slz ....] x8
Havaj pro Havajce
Black Hills pro Siouxy.
Ukradená země pro mě, pro tebe.
Myslíte si, že se to dnes neděje.
Minete dvacet, podívejte se na druhou stranu.
Znesvěcení pohřebiště.
Šli jste dnes večer nakupovat do obchodního centra?
Krev je na rukou křesťana.
Kříži ovládli tuto zemi.
Zločiny proti lidskosti.
Ukradená země pro tebe a mě.
Lež projevuje osud,
důkaz naší historie.
[Pokud by byl Hitler na 20dolarové bankovce, jak by se cítili Židé?] X4
[Stopy slz ....] x8
Můžete zjistit, co tam už je?
Podle definice si uvědomíte.
Největší země v historii člověka,
Byl tady dlouho předtím, než začaly kolonie.
Vlastnictví půdy, lež.
Vojáci pochodovali a děti zemřely.
Malé neštovice na hlavu.
Jackson zabil děti mrtvé.
[Pokud by byl Hitler na 20dolarové bankovce, jak by se cítili Židé?] X4

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com