TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • copeland – part time lover

Interpret: copeland - Název: part time lover 

Písňové texty a překlad: copeland - part time lover Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od copeland! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od copeland a podívejte, jaké další písničky od copeland máme v našem archívu, např. part time lover.

Původní

Call up, ring once, hang up the phone
To let me know you made it home
Don't want nothing to be wrong with part-time lover
If she's with me I'll blink the lights
To let you know tonights the night
For me and you my part-time lover
We are undercover passions on the run
Chasing love up against the sun
We are strangers by day, lovers by night
Knowing it's so wrong, feeling so right
If I'm with friends and we should meet
Just pass my by, don't even speak
Know the word's discreet when part-time lovers
But if there's some emergency
Have a male friend to ask for me
Then she won't seem to be my part-time lover
We are undercover passions on the run
Chasing love up against the sun
We are strangers by day, lovers by night
Knowing it's so wrong, feeling so right
I've got something that I should tell
Last night someone rang our doorbell
It was not you, part-time lover
And then a man called our exchange
But did not want to leave his name
Two can play the game of part-time lovers
We are undercover passions on the run
Chasing love up against the sun
We are strangers by day, lovers by night
Knowing it's so wrong, feeling so right

překlad

Zavolejte, jednou zazvonte, zavěste telefon
Dejte mi vědět, že jste se dostali domů
Nechci, aby se s milenkou na částečný úvazek nic nestalo
Pokud je se mnou, mrknu světla
Dáme ti vědět dnes v noci
Pro mě a tebe můj milenec na částečný úvazek
Na útěku jsme tajní vášně
Pronásledování lásky proti slunci
Ve dne jsme cizinci, v noci milenci
Vědět, že je to tak špatné, cítit se tak dobře
Pokud jsem s přáteli a měli bychom se setkat
Prostě projdi kolem, ani nemluv
Poznejte slovo diskrétně, když milujete na částečný úvazek
Ale pokud nastane nouzová situace
Požádejte o přítele muže
Pak se nezdá, že by to byla moje milenka na částečný úvazek
Jsme utajené vášně na útěku
Pronásledování lásky proti slunci
Ve dne jsme cizinci, v noci milenci
Vědět, že je to tak špatné, cítit se tak dobře
Mám něco, co bych měl říct
Včera v noci někdo zazvonil na náš zvonek
Nebyl jsi to ty, milenec na částečný úvazek
A pak zavolal muž naší ústředně
Ale nechtěl opustit jeho jméno
Dva si mohou zahrát hru milovníků na částečný úvazek
Na útěku jsme tajní vášně
Pronásledování lásky proti slunci
Ve dne jsme cizinci, v noci milenci
Vědět, že je to tak špatné, cítit se tak dobře

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com