TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • copeland – choose the one who loves you more

Interpret: copeland - Název: choose the one who loves you more 

Písňové texty a překlad: copeland - choose the one who loves you more Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od copeland! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od copeland a podívejte, jaké další písničky od copeland máme v našem archívu, např. choose the one who loves you more.

Původní

Rain, rain, rain on my mind
I've got a secret life
Wipe wipe wipe it away
Nothing can make me dry
Fight all the while
Fight till I think I'm free
Feel rains we'll never see
Beautiful secret lives
It can make you face all your fears
It can make you face all your fears
Oh smile, smile in the day
Fear takes it's place at night
Oh oh be in the rain
I love your secret life
It can make you face all your fears
It can make you face all your fears
I could leave you well enough
Alone believe and you'll be overcome
And gone by grace away
Better off than if I stay
I could leave you well enough
Alone believe and you'll be overcome
And gone by grace away
Better off than if I stay
I could leave you walk away
We'll save it for another day
Through all the wars have come to know
It's best to know that time was grown in
When they come knockin' on your hearts door
Choose the one who loves you more, oh
And when you find something to die for
(Make you face all your fears)
They'll be knockin' on your hearts door
(Make you face all your fears)
They'll be knockin' on your hearts door
(Make you face all your fears)
Choose the one who loves you more, oh
(Make you face all your fears)
And when you find something to die for
(Make you face all your fears)
They'll be knockin' on your hearts door
(Make you face all your fears)
They'll be knockin' on your hearts door
(Make you face all your fears)
Choose the one who loves you more
(Make you)

překlad

Déšť, déšť, déšť v mé mysli
Mám tajný život
Otřete otřete otřete
Nic mě nemůže vysušit
Po celou dobu bojujte
Bojujte, dokud si nemyslím, že jsem volný
Cítit deště, které nikdy neuvidíme
Krásné tajné životy
To vás může přimět čelit všem vašim obavám
To vás může přimět čelit všem vašim obavám
Ach úsměv, úsměv ve dne
Strach zabírá místo v noci
Ach, buď v dešti
Miluji tvůj tajný život
To vás může přimět čelit všem vašim obavám
Může vás přimět čelit všem vašim obavám
Mohl bych tě nechat dost dobře
Sám věř a budeš přemožen
A pryč z milosti pryč
Lepší, než když zůstanu
Mohl bych tě nechat dost dobře
Sám věř a budeš přemožen
A pryč z milosti pryč
Lepší, než když zůstanu
Mohl bych tě nechat odejít
Necháme to na další den
Přes všechny války se dozvěděli
Nejlepší je vědět, že čas vyrostl
Když přijdou klepe na dveře tvých srdcí
Vyberte si toho, kdo vás miluje víc, ach
A když najdete něco, za co byste měli zemřít
(Nutí tě čelit všem svým obavám)
Budou klepat na dveře vašich srdcí
(Nutí tě čelit všem svým obavám)
Budou klepat na dveře vašich srdcí
(Nutí tě čelit všem svým obavám)
Vyberte si toho, kdo vás miluje víc, ach
(Nutí tě čelit všem svým obavám)
A když najdete něco, za co byste měli zemřít
(Nutí tě čelit všem svým obavám)
Budou klepat na dveře vašich srdcí
(Nutí tě čelit všem svým obavám)
Budou klepat na dveře vašich srdcí
(Nutí tě čelit všem svým obavám)
Vyberte si toho, kdo vás miluje víc
(Udělat ti)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com