TEXTPREKLAD.COM

Interpret: conrad sewell - Název: shadow 

Písňové texty a překlad: conrad sewell - shadow Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od conrad sewell! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od conrad sewell a podívejte, jaké další písničky od conrad sewell máme v našem archívu, např. shadow.

Původní

Even when the city's dark, baby
I'll be underneath your feet
Umm
I'll be wherever you are, baby
See what no one else can see
I love to be your shadow
Stand next to your fire
Yea I love to be your shadow
Oh, uh, with you all the time
With you all the time
I wanna go your way
Every night, girl and every day
When you're sleeping, or you're awake
I love to be your shadow
No need to be afraid
Let you know girl, I'm here to stay
I'll be there every step you take
I love to be your shadow
When you want me in your arms, baby
I'll never be out of reach, oh
When you wake up in the morning, baby
With the sunrise in the east
I love to be your shadow
Umm
Stand next to your fire
Said I love to be your shadow
Oh, uh, with you all the time
I wanna go your way
Every night, girl and every day
When you're sleeping, or you're awake
I love to be your shadow
No need to be afraid, ho
Let you know girl, I'm here to stay
I'll be there every step you take
I love to be your shadow
I wanna go your way
Every night, girl and every day
When you're sleeping, or you're awake
I love to be your shadow
No need to be afraid
Let you know girl, I'm here to stay
I'll be there every step you take
I love to be your shadow
Oh, eh
With you all the time
Umm, I love to be your shadow
Ohh uh, with you all the time
All the time, hey
I wanna go your way, ho
Every night, girl and every day
When you're sleeping, or you're awake
I love to be your shadow
No need to be afraid
Let you know girl, I'm here to stay
I'll be there every step you take
I love to be your shadow
I wanna go your way, ho
Every night, girl and every day
When you're sleeping, or you're awake
I love to be your shadow
No need to be afraid
Let you know girl, I'm here to stay
I'll be there every step you take
I love to be your shadow

překlad

I když je město temné, zlato
Budu pod tvými nohama
Hm
Budu kdekoli, zlato
Podívejte se, co nikdo jiný nevidí
Rád jsem tvým stínem
Postavte se vedle svého ohně
Ano, ráda bych byla tvým stínem
Oh, uh, s tebou pořád
Po celou dobu s vámi
Chci jít tvou cestou
Každou noc, děvče a každý den
Když spíte nebo jste vzhůru
Rád jsem tvým stínem
Není třeba se bát
Dám ti vědět, holka, jsem tu, abych zůstal
Budu tam při každém vašem kroku
Rád jsem tvým stínem
Když mě chceš mít v náručí, zlato
Nikdy nebudu mimo dosah, oh
Když se ráno probudíš, zlato
S východem slunce na východě
Rád jsem tvým stínem
Hm
Postavte se vedle svého ohně
Řekl jsem, že jsem rád tvým stínem
Oh, uh, s tebou pořád
Chci jít tvou cestou
Každou noc, děvče a každý den
Když spíte nebo jste vzhůru
Rád jsem tvým stínem
Není třeba se bát, ho
Dám ti vědět, holka, jsem tu, abych zůstal
Budu tam při každém vašem kroku
Rád jsem tvým stínem
Chci jít tvou cestou
Každou noc, děvče a každý den
Když spíte nebo jste vzhůru
Rád jsem tvým stínem
Není třeba se bát
Dám ti vědět, holka, jsem tu, abych zůstal
Budu tam při každém vašem kroku
Rád jsem tvým stínem
Ach jo
Po celou dobu s vámi
Hmm, ráda bych byla tvým stínem
Ohh uh, s tebou pořád
Po celou dobu, hej
Chci jít tvou cestou, ho
Každou noc, děvče a každý den
Když spíte nebo jste vzhůru
Rád jsem tvým stínem
Není třeba se bát
Dám ti vědět, holka, jsem tu, abych zůstal
Budu tam při každém vašem kroku
Rád jsem tvým stínem
Chci jít tvou cestou, ho
Každou noc, děvče a každý den
Když spíte nebo jste vzhůru
Rád jsem tvým stínem
Není třeba se bát
Dám ti vědět, holka, jsem tu, abych zůstal
Budu tam při každém vašem kroku
Rád jsem tvým stínem

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com