TEXTPREKLAD.COM

Interpret: conor maynard - Název: take off 

Písňové texty a překlad: conor maynard - take off Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od conor maynard! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od conor maynard a podívejte, jaké další písničky od conor maynard máme v našem archívu, např. take off.

Původní

I see the B-boys, break it down girl
I see you brushing them off of your shoulder
I can feel it, getting louder
Can't keep our feet on the ground for much longer
They wanna close, the lights come up, but no way
So follow me and we can hit the runway
Break it down now
Shake the ground now
Wanna hear you scream loud with the countdown, (5)
With the countdown, (4)
With the countdown, (3, 2, 1)
Let's take off tonight
Going in so hard that the world can't take us
Out of sight
Say goodbye and we disappear
Let's take off tonight
Going in so hard that the world can't take us
Can't take us, can't take us
Gone from the atmosphere
The heat is rising, getting wilder
All the ladies look like a damn poster
Grab your girlfriend, pull her closer
Make her ride it, ride it, roller coaster
They can try to shut this down, but no way
We're taking off, It's time to clear the runway
Break it down now
Shake the ground now
Wanna hear you scream loud with the countdown, (5)
With the countdown, (4)
With the countdown, (3, 2, 1)
Let's take off tonight
Going in so hard that the world can't take us
Out of sight
Say goodbye and we disappear
Let's take off tonight
Going in so hard that the world can't take us
Can't take us, can't take us
Gone from the atmosphere
I can make you fly cause
Can't nobody stop us
I can make you fly cause'
Come and join the mile high club
Break it down now,
Shake the ground now,
Wanna hear you scream loud with the countdown, (5)
With the countdown, (4)
With the countdown, (3, 2, 1)
Let's take off tonight
Going in so hard that the world can't take us
Out of sight
Say goodbye and we disappear
Let's take off tonight
Going in so hard that the world can't take us
Can't take us, can't take us
Gone from the atmosphere
Gone from the atmosphere
Let's take off tonight
Going in so hard that the world can't take us
Out of sight
Say goodbye and we disappear
Let's take off tonight
Going in so hard that the world can't take us
Can't take us, can't take us
Gone from the atmosphere
Can't take us, can't take us
Gone from the atmosphere

překlad

Vidím chlapce B, rozbij to, holka
Vidím, jak si je kartáčuješ z ramene
Cítím to, stále hlasitěji
Nemůžeme držet nohy na zemi mnohem déle
Chtějí se zavřít, světla se rozsvítí, ale v žádném případě
Následujte mě a můžeme vyrazit na přistávací dráhu
Rozdělte to hned
Zatřeste nyní zemí
Chci tě slyšet křičet hlasitě s odpočítáváním, (5)
S odpočítáváním (4)
S odpočítáváním (3, 2, 1)
Pojďme dnes večer vzlétnout
Jít dovnitř tak tvrdě, že nás svět nemůže vzít
Mimo dohled
Řekni sbohem a zmizíme
Pojďme dnes večer vzlétnout
Jít dovnitř tak tvrdě, že nás svět nemůže vzít
Nemůže nás vzít, nemůže nás vzít
Pryč z atmosféry
Teplo stoupá a divočí
Všechny dámy vypadají jako sakra plakát
Popadni svou přítelkyni, přitáhni ji blíž
Přimějte ji, aby na tom byla, na horské dráze
Mohou to zkusit vypnout, ale v žádném případě
Vzlétáme, je čas vyčistit přistávací dráhu
Rozdělte to hned
Zatřeste nyní zemí
Chci tě slyšet křičet hlasitě s odpočítáváním, (5)
S odpočítáváním (4)
S odpočítáváním (3, 2, 1)
Pojďme dnes večer vzlétnout
Jít dovnitř tak tvrdě, že nás svět nemůže vzít
Mimo dohled
Řekni sbohem a zmizíme
Pojďme dnes večer vzlétnout
Jít dovnitř tak tvrdě, že nás svět nemůže vzít
Nemůže nás vzít, nemůže nás vzít
Pryč z atmosféry
Můžu tě přimět létat, protože
Nikdo nás nemůže zastavit
Můžu tě donutit létat, protože
Přijďte a připojte se k míli vysokému klubu
Rozděl to hned,
Zatřeste nyní zemí,
Chci tě slyšet křičet hlasitě s odpočítáváním, (5)
S odpočítáváním (4)
S odpočítáváním (3, 2, 1)
Pojďme dnes večer vzlétnout
Jít dovnitř tak tvrdě, že nás svět nemůže vzít
Mimo dohled
Řekni sbohem a zmizíme
Pojďme dnes večer vzlétnout
Jít dovnitř tak tvrdě, že nás svět nemůže vzít
Nemůže nás vzít, nemůže nás vzít
Pryč z atmosféry
Pryč z atmosféry
Pojďme dnes večer vzlétnout
Jít dovnitř tak tvrdě, že nás svět nemůže vzít
Mimo dohled
Řekni sbohem a zmizíme
Pojďme dnes večer vzlétnout
Jít dovnitř tak tvrdě, že nás svět nemůže vzít
Nemůže nás vzít, nemůže nás vzít
Pryč z atmosféry
Nemůže nás vzít, nemůže nás vzít
Pryč z atmosféry

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com