TEXTPREKLAD.COM

Interpret: common - Název: black maybe 

Písňové texty a překlad: common - black maybe Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od common! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od common a podívejte, jaké další písničky od common máme v našem archívu, např. black maybe.

Původní

[Hook]. Can't come around. They gon' wanna bring you down. No one knows just what's inside. Doing dope and doing time. Why they messing with your mind. Black maybe.... [Common]. I heard a white man's yes. Is a black maybe. I was delivered in this world. As a crack baby. Hard for me to pay attention. And I act crazy. Gotta get over from the tip. I watch the fat lady sing a song. On how we guerillas in warfare. And I'm the kingest kong. They say we dreamin wrong. Them same strips that them older cats lingered on. Now the walgreens is gone. Hope is killed fiends are born. We leanin on a wall that ain't that ain't stable. Its hard to turn on the hood that made you. To leave We afraid to the same streets that raised you. Can aid you. What other black births came suit. the rage up in harlem and the southside. Brothers is starving with there mouth wide open. Floating across state got the workout plans so they can move weight. The fate of the black man, woman, and child maybe. [Hook] - 2X. Can't come around. They gon' wanna bring you down. No one knows just what's inside. Doing dope and doing time. Why they messing with your mind. Black maybe.... [Common]. He had game since he used to hoop at chattum. Neither the ghetto nor defenders could trap him. The stones had his back and they'd pat him. He was living a life they couldn't fathom. Colleges getting at him with all type of scholarships. Even if he went they knew he'd leave college quick. For the pros the one from the hood that was chose. The black rose that grew in the jungle. But humble stud still had rumble in his blood. Women all around giving him trouble love. You know the love when you up they down. Cause you wrap a ball they round. Your win is their crown. Dudes in the circle he known for years. Shared beers and cheers but chose different careers. when paper and fame came they ain't know how to react. Them same studs shot him in the back. Now that's black...maybe. [Hook] - 2X. Can't come around. They gon' wanna bring you down. No one knows just what's inside. Doing dope and doing time. Why they messing with your mind. Black maybe.... [Common - talking]. When we talk about black maybe. We talk about situations. Of people of color and because you are that color. You endure obstacles and opposition. And not all the time from...from other nationalities. Sometimes it come from your own kind. Or maybe even your own mind. You get judged..you get laughed at..you get looked at wrong. You get sighted for not being strong. The struggle of just being you. The struggle of just being us..black maybe. Black maybe.... [Hook]. Can't come around. They gon' wanna bring you down. No one knows just what's inside. Doing dope and doing time. Why they messing with your mind. Black maybe...

překlad

[Háček]. Nemůže se vrátit. Budou tě chtít zničit. Nikdo neví, co je uvnitř. Fetuješ a sedíš. Proč si zahrávají s tvou myslí. Možná černí.... [Common]. Slyšel jsem, že běloch ano. Je černej možná. Byl jsem vysvobozen v tomto světě. Jako dítě cracku. Těžko se mi dává pozor. A chovám se jako blázen. Musím se dostat ze špičky. Dívám se, jak tlustá paní zpívá písničku. O tom, jak jsme partyzáni ve válce. A já jsem ten nejkrálovštější kong. Říkají, že sníme špatně. Ty samé proužky, na kterých se zdržovaly ty starší kočky. Teď je Walgreens pryč. Naděje je zabitá ďáblové se rodí. Opíráme se o zeď, která není stabilní. Je těžké zapnout kapuci, která tě stvořila. Odejít Bojíme se do stejných ulic, které tě vychovaly. Může vám pomoci. Co další černé narození přišel oblek. zuřivost nahoru v Harlemu a Southside. Bratři hladoví s otevřenou pusou. Plavou po státě, mají cvičební plány, aby mohli přenášet váhu. Osud černého muže, ženy a dítěte možná. [Hook] - 2x. Nemůžeš se vrátit. Budou tě chtít srazit na kolena. Nikdo neví, co je uvnitř. Fetuješ a sedíš. Proč si zahrávají s tvou myslí. Black maybe.... [Common]. Měl hru od doby, co dělal obruč na Chattum. Ghetto ani obránci ho nedokázali chytit do pasti. Kameny mu kryly záda a poplácávaly ho. Žil život, který si nedokázali představit. Vysoké školy se na něj dostávaly se všemi typy stipendií. I kdyby tam šel, věděli, že z vysoké školy rychle odejde. Pro profíky si vybral ten z kapuce, který byl. Černá růže, která rostla v džungli. Ale skromný hřebec měl stále dunění v krvi. Ženy všude kolem mu dávaly lásku do nepohody. Znáte tu lásku, když jste nahoře, oni dole. Cause you wrap a ball they round. Tvá výhra je jejich korunou. Chlapi v kruhu, které znal léta. Sdíleli pivo a fandili si, ale vybrali si jinou kariéru. když přišel papír a sláva, nevěděli, jak reagovat. Ti samí hřebci ho střelili do zad. To je černá... možná. [Hook] - 2X. Nemůže se vrátit. Budou tě chtít srazit na kolena. Nikdo neví, co je uvnitř. Fetuješ a sedíš. Why they messing with your mind. Black maybe.... [Common - mluví]. Když mluvíme o černých možná. Mluvíme o situacích. O lidech barevné pleti, a protože jste té barvy. Snášíte překážky a odpor. A ne pořád od... od jiných národností. Někdy přicházejí od vašeho vlastního druhu. Nebo možná dokonce z vaší vlastní mysli. Odsuzují vás... smějí se vám... dívají se na vás špatně. Vidí na vás, že nejste silní. Boj o to, abyste prostě byli sami sebou. Boj za to, že jste prostě my... možná černí. Black maybe.... [Hook]. Nemůžeš se vzpamatovat. Budou tě chtít srazit na kolena. Nikdo neví, co je uvnitř. Doing dope and doing time. Why they messing with your mind. Black maybe...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com