TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • colby o donis – the difference

Interpret: colby o donis - Název: the difference 

Písňové texty a překlad: colby o donis - the difference Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od colby o donis! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od colby o donis a podívejte, jaké další písničky od colby o donis máme v našem archívu, např. the difference.

Původní

Hey
Hmm, oh
Oh, oh, whoa, whoa
Behind every good man
There's a woman
She never lets me down
Makes me feel so
Good
When she's loving me
Man it's like
Whoa, whoa, whoa
She's my ride or die
Twenty-four, seven
Three, sixty-five
So no matter what is
Facing me
She finds a way to give me strength
For her I'll wait
A life
But I can't go tonight
Without hearing the voice of an angel
[Chorus]
The difference is
She makes the world a little better
The difference is
She makes it hurt a little less
The difference is
She can take away the pressure
The closest thing to heaven
Ooh, that's the difference
Now find one right now
You'll walk a little better
You'll talk a little better
You'll eat a little better
You'll dress a little better
She's the closest thing to heaven
Ooh, that's the difference
Hey, she makes the difference
She lets the weight
Right off of my shoulders
And with this girl
I could picture growing
Older
And if you got
One like mine
Better pull her
Closer
Don't play the cool guy
You'll lose ya chance
To show her
She promises the
Best for me
A hundred percent
She expects from me
That's why I'm
For life
To see her
Every night
And feel the touch
The touch of an angel
[Chorus]
Now can any real say
If ya see a girl like mine
Don't push her away
Cause a girl like that
Don't come around everyday
Yes, I said that's the difference
[Chorus]

překlad

Ahoj
Hmm, oh
Oh, oh, whoa, whoa
Za každým dobrým mužem
Je tu žena
Nikdy mě nezklame
Cítím se tak
Dobrý
Když mě miluje
Člověče, je to jako
Whoa, whoa, whoa
Je to moje jízda nebo zemře
Dvacet čtyři, sedm
Tři, šedesát pět
Bez ohledu na to, co je
Čelí mi
Najde způsob, jak mi dát sílu
Na ni počkám
Život
Ale dnes večer nemůžu jít
Bez slyšení hlasu anděla
[Refrén]
Rozdíl je
Dělá svět o něco lepší
Rozdíl je
Dělá to o něco méně
Rozdíl je
Dokáže snížit tlak
Nejbližší věc k nebi
Ooh, to je rozdíl
Teď najděte právě teď
Budeš chodit trochu lépe
Budeš mluvit trochu lépe
Budete jíst trochu lépe
Obléknete se trochu lépe
Je to nejbližší věc k nebi
Ooh, to je rozdíl
Hej, ona dělá rozdíl
Nechává váhu
Hned z mých ramen
A s touto dívkou
Dokázal jsem si představit rostoucí
Starší
A pokud máš
Jeden jako můj
Raději ji vytáhněte
Užší
Nehrajte na skvělého chlapa
Ztratíš šanci
Ukázat jí
Slibuje
Nejlepší pro mě
Sto procent
Očekává ode mě
Proto jsem
Pro život
Vidět ji
Každou noc
A cítit dotek
Dotek anděla
[Refrén]
Nyní může každý říct
Pokud vidíš dívku jako já
Neodstrkuj ji
Protože taková holka
Nechoďte každý den
Ano, řekl jsem, že to je rozdíl
[Refrén]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com