TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • coil – vii madriiax a sonnet xxix

Interpret: coil - Název: vii madriiax a sonnet xxix 

Písňové texty a překlad: coil - vii madriiax a sonnet xxix Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od coil! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od coil a podívejte, jaké další písničky od coil máme v našem archívu, např. vii madriiax a sonnet xxix.

Původní

When, in disgrace with fortune and men's eyes,

I all alone beweep my outcast state

And trouble deal heaven with my bootless cries

And look upon myself and curse my fate,

Wishing me like to one more rich in hope,

Featured like him, like him with friends possess'd,

Desiring this man's art and that man's scope,

With what I most enjoy contented least;

Yet in these thoughts myself almost despising,

Haply I think on thee, and then my state,

Like to the lark at break of day arising

From sullen earth, sings hymns at heaven's gate;

For thy sweet love remember'd such wealth brings

That then I scorn to change my state with kings.

překlad

Když v nemilosti štěstí a očí lidí,

já sám oplakávám svůj vyděděný stav.

a trápím nebesa svým bezútěšným křikem.

A na sebe se dívám a svůj osud proklínám,

a přeji si, abych se podobal tomu, kdo je bohatší na naději,

jako on, jako on s přáteli,

toužící po umění tohoto muže a po jeho rozsahu,

S tím, co mě nejvíc baví, jsem spokojený nejméně;

A přitom sám sebou v těchto myšlenkách téměř pohrdám,

a pak si vzpomenu na tebe, a pak na svůj stav,

Jako skřivan za svítání.

z mrzuté země, zpívá chvalozpěvy u nebeské brány;

Neboť tvá sladká láska takové bohatství přináší.

že se pak opovažuji měnit svůj stav s králi.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com