TEXTPREKLAD.COM

Interpret: cog - Název: the river song 

Písňové texty a překlad: cog - the river song Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cog! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cog a podívejte, jaké další písničky od cog máme v našem archívu, např. the river song.

Původní

"His life had become perpetually incomplete, there was always something missing. 73% of the population were involved in some form of recall stabilisation program to compensate for unquantifiable consciousness anomalies. Unlike most people, he new exactly where he'd find the answers. For fourteen years he'd lived and worked inside the Euronic layer outside the Mandalay belt, some six hundred miles from the source. He'd always known the forbidden zone had been just that, forbidden, and yet he could contain his curiosity on longer. There would be no more internalised debates, the decision had been made. He would enter the forbidden zone."

I know you'll say that your time here is short and you'll pay.

You wait all day for the chance to arrive, it's too late.

By the time I arrive here, ready to begin, I will, I will.

I'm on my own! Who do you believe?

"What he witnessed from the edge of the escarpment was incomprehensible and yet it made perfect sense. A euphoric wave rushed through his mind, affecting every thought and emotion he had ever experienced. A thousand realisations, so complex

they tore at the fabric of consciousness itself. It was a reality that could not possibly exist. The fight for his mind had begun."

I know you'll say that your time here is short and you'll pay.

You wait all day for the chance to arrive, it's to late.

By the time I arrive here, ready to begin, I will stay!

I am always on my own, I'm always on my own.

You are on your own again, killing time.

I am always on my own. I'm always on my own, I'm always on my own.

Shelter yourselves against the mass parade, shelter yourselves against the masquerade.

překlad

"Jeho život byl věčně neúplný, pořád mu něco chybělo. 73 % populace bylo zapojeno do nějaké formy programu stabilizace vzpomínek, který měl kompenzovat nevyčíslitelné anomálie vědomí. Na rozdíl od většiny lidí věděl přesně, kde najde odpovědi. Čtrnáct let žil a pracoval uvnitř euronické vrstvy mimo Mandalajský pás, asi šest set mil od zdroje. Vždycky věděl, že zakázaná zóna byla právě taková, zakázaná, a přesto dokázal svou zvědavost krotit déle. Žádné další niterné debaty už nebudou, rozhodnutí padlo. Vstoupí do zakázané zóny."

Vím, že si řekneš, že tvůj čas tady je krátký a že za to zaplatíš.

Čekáš celý den na příležitost, až přijde, a už je pozdě.

Než sem dorazím, připraven začít, už to bude, už to bude.

Jsem na to sám! Komu věříš?

"To, čeho byl svědkem z okraje srázu, bylo nepochopitelné, a přesto to dávalo dokonalý smysl. Jeho myslí se prohnala euforická vlna, která ovlivnila všechny myšlenky a emoce, které kdy zažil. Tisíce uvědomění, tak složitých.

že trhalo samotnou strukturu vědomí. Byla to realita, která nemohla existovat. Boj o jeho mysl začal."

Vím, že řekneš, že tvůj čas tady je krátký a že za to zaplatíš.

Čekáš celý den na příležitost, až přijde, je pozdě.

Než sem dorazím, připraven začít, zůstanu!

Vždycky jsem na to sám, vždycky jsem na to sám.

Zase jsi sám, zabíjíš čas.

Vždycky jsem na všechno sám. Vždycky jsem na to sám, vždycky jsem na to sám.

Chraňte se před masovým průvodem, chraňte se před maškarádou.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com