TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cody freeland – one of a kind

Interpret: cody freeland - Název: one of a kind 

Písňové texty a překlad: cody freeland - one of a kind Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cody freeland! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cody freeland a podívejte, jaké další písničky od cody freeland máme v našem archívu, např. one of a kind.

Původní

[Verse 1]
A blowjob from your girlfriend is what I desire.
Cuz your girl has lips like Stephen Tyler.
Dont hate on me, cuz Im hotter than some spices.
Plus your girl is like Wal-mart.
Everyday. Low Prices.
Last night your girl kept me waiting.
While you were home alone, just masturbating.
Here Rufus, go fetch this stick.
Because I dont kill my dogs.
Like a certain Michael Vick.
I ate at BW3s, (Buffalo Wild Wings)
Now Im totally full.
They give you wings just like a Red Bull.
Im not like Lil Wayne bringin the lollipop.
Im more like Fiddy and I bring the whole candy shop.
My momma always told me not to talk to strangers.
Or the Jonas Brothers because,
They attract more eight year olds than the Power Rangers. (haha!)
You be lookin at little boys.
I think thats whack son.
Bcuz you cant spell therapist. (the rapist)
Without Michael Jackson.
[Chorus]
This is my rap and its about to blow your mind.
My name is Cody Freeland and Im one of a kind.
After this rap, Im gonna be huge.
Now lets go to verse number two.
[Verse 2]
Hey bitch, get me some food.
Thats what Ill tell her.
But she cant hear me just like Helen Keller.
Come here and let me see your hips shake, yo.
By the look of your facial hair,
Youre more juiced up than Jose Canseco.
Girl, you so ugly, youre never gonna marry.
But when you sing in the shower,
You sound better than Katy Perry. (which isnt saying much.)
You broke up with me cuz I was talking some smack.
But youre like Arnold Schwarzenegger.
Baby, youll be back.
If you get in a fight,
You know Ill defend ya.
Like Jesus cuz we all know he was a ninja.
Come tell me what you think about this ring.
Ooh, is it for me?
Girl, you be dreamin like Martin Luther King.
Think about this when youre playing with her crotch.
Youre gonna need a Jack Links condom,
Cuz youre messin with Sasquatch.
[Chorus]
This is my rap, and its about to blow your mind.
My name is Cody Freeland and Im one of a kind.
You wish you could, but youll never be me.
Okay, now its time for verse number three.
YouTube time!!!
[Verse 3]
I heard that Miley Cyrus was dead.
And that Britney Spears would sound better,
With a voice like Fred.
My dog got a Piece of Me.
I had to see my doctor.
Britney got herpes from blowing Chris Crocker! (ouch!)
Nigahiga is classic like an episode of Family Guy.
By watching How to be Gangster, I feel Im pretty fly.
My cat freakin bit my finger just like Charlie.
Youre so childish, you Tivo iCarly.
I turn Fred off as soon as he says Heyy.
Miley Cyrus has a deeper voice than TayZonday.
Sorry Dave Days, but youre still the best.
Youre just as big as HotForWords chest.
Bo Burnham is my idol just like Derek Jeter.
So is Ashley Tisdale, Id love to meet her.
SxePhil has his Douche bag of the Day
Today it goes to Michael Buckley for being extremely gay.
Are you listening to Esmee Denters? Oh my Gosh!
Youve gotta be kidding me. Its just Smosh.
Girl, you almost as stupid as Miss Teen South Carolina.
And youre just as wide as Obama Girls vagina.
[Chorus]
This is my rap, and it just blew your mind, because
My name is Cody Freeland and Im one of a kind.
Time to go now, I hope you had fun.
But Ill see you later cuz this song is done.

překlad

[Verš 1]
To, po čem toužím, je kouření od tvé přítelkyně.
Protože vaše dívka má rty jako Stephen Tyler.
Nenávidím mě, protože jsem žhavější než nějaké koření.
Navíc je vaše dívka jako Wal-mart.
Každý den. Nízké ceny.
Minulou noc mě tvoje dívka nechala čekat.
Zatímco jsi byl doma sám, jen masturboval.
Tady Rufusi, jdi pro tuto hůl.
Protože své psy nezabíjím.
Jako jistý Michael Vick.
Jedl jsem v BW3s (Buffalo Wild Wings)
Teď jsem úplně plný.
Dají vám křídla jako Red Bull.
Nelíbí se mi, že Lil Wayne přinesla lízátko.
Jsem spíš jako Fiddy a já přinesu celý cukrárnu.
Moje máma mi vždy říkala, abych nemluvil s cizími lidmi.
Nebo Jonas Brothers, protože
Přitahují více osmiletých než Strážci Vesmíru. (Haha!)
Díváš se na malé chlapce.
Myslím, že to je synáček
Protože nemůžete kouzlit terapeuta. (násilník)
Bez Michaela Jacksona.
[Refrén]
Toto je můj rap a chystá se vám vybuchnout.
Jmenuji se Cody Freeland a jsem jediný svého druhu.
Po tomto rapu budu obrovský.
Nyní pojďme k verši číslo dva.
[Verš 2]
Hej, děvko, dej mi nějaké jídlo.
To je to, co jí řeknu.
Ale nemůže mě slyšet, stejně jako Helen Keller.
Pojď sem a nech mě vidět, jak se tvé boky třesou, jo.
Podle vzhledu tvých vousů
Jste šťavnatější než Jose Canseco.
Holka, jsi tak ošklivá, nikdy se nevdáš.
Ale když zpíváš ve sprše,
Zníš lépe než Katy Perry. (což moc neříká.)
Rozešli jste se se mnou, protože jsem mluvil trochu plácnutím.
Ale jsi jako Arnold Schwarzenegger.
Zlato, budeš zpátky.
Pokud se dostanete do boje,
Víte, že se vás bráním.
Jako Ježíš, protože všichni víme, že byl ninja.
Pojď mi říct, co si myslíš o tomto prstenu.
Ooh, je to pro mě?
Holka, budeš snít jako Martin Luther King.
Přemýšlejte o tom, když si hrajete s jejím rozkrokem.
Budete potřebovat kondom Jack Links,
Protože se ti to líbí se Sasquatchem.
[Refrén]
Toto je můj rap a chystá se vám vyrazit mysl.
Jmenuji se Cody Freeland a jsem jediný svého druhu.
Přejete si, abyste mohli, ale nikdy nebudete mnou.
Dobře, teď je čas na verš číslo tři.
Čas na YouTube !!!
[Verš 3]
Slyšel jsem, že Miley Cyrus byla mrtvá.
A že Britney Spears bude znít lépe,
S hlasem jako Fred.
Můj pes dostal Kousek mě.
Musel jsem navštívit svého lékaře.
Britney dostala opar z foukaného Chrisa Crockera! (ouch!)
Nigahiga je klasická jako epizoda Family Guy.
Při sledování How to be Gangster se cítím být pěkně létající.
Můj kočičí blázen mě kousl do prstu stejně jako Charlie.
Jsi tak dětinský, ty Tivo iCarly.
Freda vypnu, jakmile řekne Hej.
Miley Cyrus má hlubší hlas než TayZonday.
Promiň Dave Days, ale jsi stále nejlepší.
Jste stejně velký jako hrudník HotForWords.
Bo Burnham je můj idol, stejně jako Derek Jeter.
Stejně tak Ashley Tisdale, ráda bych se s ní setkala.
SxePhil má svůj Douche bag dne
Dnes jde o Michaela Buckleyho za to, že je extrémně gay.
Posloucháš Esmee Denters? Pane Bože!
Děláš si ze mě srandu. Je to jen Smosh.
Holka, jsi skoro tak hloupá jako slečna Teen v Jižní Karolíně.
A jsi stejně široký jako vagína Obama Girls.
[Refrén]
Toto je můj rap a prostě vám to vyrazilo mysl, protože
Jmenuji se Cody Freeland a jsem jediný svého druhu.
Je čas jít, doufám, že jste se bavili.
Ale uvidíme se později, protože tato píseň je hotová.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com