TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • clem snide – the sound of german hip hop

Interpret: clem snide - Název: the sound of german hip hop 

Písňové texty a překlad: clem snide - the sound of german hip hop Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od clem snide! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od clem snide a podívejte, jaké další písničky od clem snide máme v našem archívu, např. the sound of german hip hop.

Původní

I woke up to the sound of German hip hop in my head
A great unholy clatter quickly filling me with dread
I wondered then if silence had forever disappeared
What, with everybody yelling the end was finally here
I scrambled for the television, desperate for its light
Hoping that my favorite stars could stop this endless night
I waited for instructions, I waited for a sign
I listened very carefully when told just what to buy
Lovers became bitter, mathematicians counting crumbs
Some were filled with angry lust, the rest felt mostly numb
The sun became the enemy, they'd hunger after dark
And kill time swapping partners at a club called Noah's Arc
Those who spoke of doom impending, suffering and such
Had found the place in people's heart that beauty had once touched
They filled the auditorium, the tickets far from cheap
Those that couldn't get in started fighting in the street
The day came so we gathered in a field behind the mall
A noted scientist predicted there we'd see it all
The city council members came, they told us not to fear
The king and queen of homecoming both shed a poignant tear
Just like that it happened, the starling blinked its eye
The molecules collided and became part of the sky
All my life I've never known a moment quite so still
Like space that's being emptied at the same time that it's filled
I woke up to the sound of German hip hop in the air
It sounded like a hum of insects nesting in my hair
I wasn't so much tired but I felt that I should sleep
So I closed my eyed and mumbled something about a soul to keep

překlad

Probudil jsem se na zvuk německého hip hopu v mé hlavě
Skvělý nesvatý řinčení mě rychle naplnilo hrůzou
Pak jsem si říkal, jestli ticho navždy zmizelo
S tím, že všichni křičeli, že konec je konečně tady
Hledal jsem televizi a zoufale jsem hledal její světlo
V naději, že moje oblíbené hvězdy mohou tuto nekonečnou noc zastavit
Čekal jsem na pokyny, čekal jsem na znamení
Velmi opatrně jsem poslouchal, když mi bylo řečeno, co koupit
Milenci se zatrpkli, matematici počítali drobky
Některé byly plné vzteklé touhy, zbytek se cítil většinou otupělý
Slunce se stalo nepřítelem, hladověli po setmění
A zabijte partnery, kteří si vyměňují čas, v klubu zvaném Noemův oblouk
Ti, kteří mluvili o hrozícím osudu, utrpení a podobně
Našel místo v srdci lidí, kterého se krása kdysi dotkla
Plnili hlediště, lístky zdaleka nebyly levné
Ti, kteří se nemohli dostat, začali bojovat na ulici
Přišel den, takže jsme se shromáždili na poli za obchoďákem
Známý vědec předpovídal, že to všechno uvidíme
Přišli členové městské rady, řekli nám, abychom se nebáli
Král i královna návratu domů uronili dojímavou slzu
Právě tak se to stalo, špaček zamrkal očkem
Molekuly se srazily a staly se součástí oblohy
Celý svůj život jsem nikdy nepoznal okamžik tak klidný
Jako prostor, který se vyprazdňuje a současně se zaplní
Probudil jsem se na zvuk německého hip hopu ve vzduchu
Znělo to jako hukot hmyzu hnízdícího ve vlasech
Nebyl jsem tak unavený, ale cítil jsem, že bych měl spát
Zavřel jsem tedy oči a zamumlal něco o duši

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com