TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • clem snide – the curse of great beauty

Interpret: clem snide - Název: the curse of great beauty 

Písňové texty a překlad: clem snide - the curse of great beauty Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od clem snide! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od clem snide a podívejte, jaké další písničky od clem snide máme v našem archívu, např. the curse of great beauty.

Původní

Your tooth ache, an ivory tower
So let down your long perfect legs
I'll untie the knots with my lips and my tongue
And rub Ambisol into your hair
'cause those paper cuts kept you from writing
A poem so epic and true
About how you are cursed with a beauty so great
I'm sure that it's hard being you
So put down that book it's too serious
I'll undress you as I make a joke
But please try not to laugh as I swim in your flesh
Just hold your breath 'til I finish
So explain it again to me slowly
About the physical world you transcend
I'll just watch you lips and perfect white teeth
And the cigarette that doesn't belong there

překlad

Bolí vás zub, věž ze slonoviny
Takže nechte své dlouhé dokonalé nohy
Rozvázám uzly rty a jazykem
A vtírejte Ambisol do vlasů
protože ty papírové řezy ti bránily v psaní
Báseň tak epická a pravdivá
O tom, jak jsi prokletý s tak krásnou krásou
Jsem si jistý, že je těžké být tebou
Takže odložte tu knihu, je to příliš vážné
Když si udělám legraci, svléknu tě
Ale zkuste se prosím nesmát, když plavu ve vašem těle
Jen zadrž dech, dokud nedokončím
Takže mi to pomalu znovu vysvětlete
O fyzickém světě, který překračujete
Budu jen sledovat tvé rty a dokonalé bílé zuby
A cigareta, která tam nepatří

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com