TEXTPREKLAD.COM

Interpret: clem snide - Název: hum 

Písňové texty a překlad: clem snide - hum Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od clem snide! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od clem snide a podívejte, jaké další písničky od clem snide máme v našem archívu, např. hum.

Původní

I know that not everyone will die
But no one is promised they'll live
See it's broken but will not be separate
Without getting blood on the leaves
You're hungry
Like a thousand starving dogs
[Incomprehensible] to avoid
See I wanted, I wanted
My finger tips are numb
And I hear a strange distant hum
The lonely man that payed to see her
Perched upon the leafless tree
The colors were as vivid as a dream

překlad

Vím, že ne každý zemře
Nikomu však není slíbeno, že bude žít
Podívejte se, že je to rozbité, ale nebude to oddělené
Bez toho, aby na listech byla krev
Máte hlad
Jako tisíc hladovějících psů
[Nepochopitelné] vyhnout se
Podívejte se, chtěl jsem, chtěl jsem
Moje prsty jsou otupělé
A slyším podivné vzdálené hučení
Osamělý muž, který zaplatil, aby ji viděl
Posazený na bezlistý strom
Barvy byly živé jako sen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com