TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • clem snide – happy birthday

Interpret: clem snide - Název: happy birthday 

Písňové texty a překlad: clem snide - happy birthday Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od clem snide! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od clem snide a podívejte, jaké další písničky od clem snide máme v našem archívu, např. happy birthday.

Původní

Never have I been made to feel less doubtful
Never have I been made to feel less cynical
'Cause I haven't been to brave been mostly frightened
But I never though that there would come a day
Well I hope that your song's not be "boys of summer"
Just because you were both born on that day
And half-Jewish boys make kick ass drummers
But if you need lessons I'll have to pay
And I hope that your friends are true and funny
And your girlfriends are sweet and wear tight pants
And after your heart is gently broken
I hope that you get a second chance
Just let some air in
Just turn on some light
Just make some room inside
Never have I been made to feel less heavy
Never have been made less cynical
Cause I haven't been to kind been unforgiving
But I never thought that there would come a day

překlad

Nikdy jsem nebyl přinucen cítit se méně pochybně
Nikdy jsem nebyl přinucen cítit se méně cynicky
Protože jsem nebyl odvážný, byl jsem většinou vyděšený
Ale nikdy jsem si nemyslel, že přijde den
Doufám, že tvoje píseň nebude „chlapci léta“
Jen proto, že jste se oba narodili toho dne
A napůl židovští chlapci dělají bubeníky
Ale pokud budete potřebovat lekce, budu muset zaplatit
A doufám, že vaši přátelé jsou pravdiví a zábavní
A vaše přítelkyně jsou milé a nosí těsné kalhoty
A poté, co je vaše srdce jemně zlomené
Doufám, že dostanete druhou šanci
Jen nechte trochu vzduchu
Stačí zapnout světlo
Prostě udělejte uvnitř nějaký pokoj
Nikdy jsem nebyl přinucen cítit se méně těžký
Nikdy nebyli méně cyničtí
Protože jsem nebyl laskavý a neodpouštěl
Ale nikdy jsem si nemyslel, že přijde den

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com