TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • clem snide – god answers back

Interpret: clem snide - Název: god answers back 

Písňové texty a překlad: clem snide - god answers back Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od clem snide! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od clem snide a podívejte, jaké další písničky od clem snide máme v našem archívu, např. god answers back.

Původní

You better pray you never wake up
To find your dreams have all come true
Cause if you get everything you hope for
Then I will have to punish you
I need you just as much as you need me
And the flower-loving bees
Your blood will color every sunset
Your tears will help me grow some trees
Here is my joke, the thunder's laughing
Here is my word to lighten the day
Try to forget yourself, remember
Your broken heart will lead the way

překlad

Raději se modlete, abyste se nikdy neprobudili
Najít své sny se splnily
Protože pokud dostaneš vše, v co doufáš
Pak vás budu muset potrestat
Potřebuji tě stejně jako mě
A včely milující květiny
Vaše krev se zbarví každý západ slunce
Vaše slzy mi pomohou vypěstovat nějaké stromy
Tady je můj vtip, hrom se směje
Tady je moje slovo pro odlehčení dne
Zkuste zapomenout na sebe, pamatujte
Vaše zlomené srdce povede cestu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com