TEXTPREKLAD.COM

Interpret: clem snide - Název: action 

Písňové texty a překlad: clem snide - action Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od clem snide! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od clem snide a podívejte, jaké další písničky od clem snide máme v našem archívu, např. action.

Původní

Love can be hard but it was so smart of you
Cause if you spend too much time
Alone in your mind you're through
And if the bedroom feels cold
Then we can unfold tonight
And your hand I will kiss
So unclench that fist it's so tight
You're everything I want to do
'Cause when there's love there's action
Give it away
Don't make 'em pay
And you're free
And if you're alone just pick up the phone it's me
I'll bring nothin' to eat
But I can tickle your fee
'Til you smile
I know they're closing the store
But let's lay on the floor a while
You're everything I want to do
'Cause when there's love there's action
Give me a shove and I'll fall in love
Don't wait
'cause if a civil war buff
Can love a diamond in the ruff it's great
You're everything I want to do
'Cause when there's love there's action

překlad

Láska může být těžká, ale bylo to od vás tak chytré
Protože pokud trávíš příliš mnoho času
Sám ve své mysli prošel
A pokud je v ložnici chladno
Pak se můžeme dnes večer rozvinout
A tvou ruku políbím
Takže uvolněte tu pěst, je to tak těsné
Jsi všechno, co chci dělat
Protože když je láska, je tu akce
Dej to pryč
Nenuťte je platit
A ty jsi volný
A pokud jsi sám, jen zvedni telefon, jsem to já
Přinesu nic k jídlu
Ale můžu polechtat váš poplatek
„Dokud se neusmíváš
Vím, že zavírají obchod
Ale pojďme chvíli ležet na podlaze
Jsi všechno, co chci dělat
Protože když je láska, je tu akce
Dej mi strčit a já se zamiluji
Nečekej
protože pokud je fanoušek občanské války
Může milovat diamant v límci, je to skvělé
Jsi všechno, co chci dělat
Protože když je láska, je tu akce

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com