TEXTPREKLAD.COM

Interpret: clear convictions - Název: words 

Písňové texty a překlad: clear convictions - words Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od clear convictions! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od clear convictions a podívejte, jaké další písničky od clear convictions máme v našem archívu, např. words.

Původní

death and life are in the power of
the tongue, it's little and boasts great things,
it's a fire, a word of evil
you can bless or curse men
destroy or rebuild,
words shot like arrows to kill,
tongues taught to sepak lies,
critic, deceit
abundance of the heart, speaks the mouth
there is a time to speak or keep silent
speak as a child or a grown up
every man be ready to hear
and slow to speak, I say you
that every word that men shall speak
will give account in the day of judgement
for your words you will be condemned.

překlad

smrt a život jsou v moci
jazyk, to je málo a pyšní se skvělými věcmi,
je to oheň, slovo zla
můžete žehnat nebo proklínat muže
zničit nebo přestavět,
slova vystřelená jako šípy zabít,
jazyky naučené lhát,
kritik, podvod
hojnost srdce, mluví ústy
je čas mluvit nebo mlčet
mluvit jako dítě nebo dospělý
každý muž je připraven slyšet
a pomalu mluvím, říkám vám
že každé slovo, které lidé řeknou
vezme účet v den soudu
za vaše slova budete odsouzeni.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com