TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • clear convictions – tough guy

Interpret: clear convictions - Název: tough guy 

Písňové texty a překlad: clear convictions - tough guy Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od clear convictions! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od clear convictions a podívejte, jaké další písničky od clear convictions máme v našem archívu, např. tough guy.

Původní

who are you, to take away the right to live
of your neighbor, doesn't matter the cause
nothing justifies it. you pray for death
you are the first one to weep
when a loved one dies.
you feel pride,
to be a tough guy, but when you
feel loneliness and tears
begin to fall,
you know you need love
seek the real jesus christ
who offers you abundant life
the only one who conquered death

překlad

kdo jsi, odejmout právo žít
vašeho souseda, nezáleží na příčině
nic to neospravedlňuje. modlíš se za smrt
jsi první, kdo pláče
když milovaný zemře.
cítíš hrdost,
být drsný chlap, ale když ty
cítit osamělost a slzy
začnou padat,
víš, že potřebuješ lásku
hledejte skutečného Ježíše Krista
kdo vám nabízí bohatý život
jediný, kdo zvítězil nad smrtí

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com