TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • civil twilight – perfect stranger

Interpret: civil twilight - Název: perfect stranger 

Písňové texty a překlad: civil twilight - perfect stranger Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od civil twilight! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od civil twilight a podívejte, jaké další písničky od civil twilight máme v našem archívu, např. perfect stranger.

Původní

Tonight I feel something over me

Something I can't change

Many nights I have spent sailing

With many reasons to be brave

But tonight I feel my heart begin to fail

And my head begin to fall

Like two ships crossing their paths

I see you see like you want

My perfect stranger

Don't sail away

It was meant to be

We met this way

We met this way

Some many nights I've been in this place

The winds haven't blown in seven days

I turn to the stars and moon at night

But the more I look

The more I lose sight

And heaven knows

Heaven shows

Pieces of the story

It's moments like these

The treasures we must see

So we can tell this story

Oh my perfect stranger

Don't sail away

Tell me your secrets

And be on your way

Hold me

Go on and hold me

Ooh

Cause there's no fear

There's no fear

There's no fear

Ooh

My perfect stranger

Arms opened wide to me

Tell me your secrets

Tell them onto me

Ooh

No

I say hold me now

My perfect stranger

Hold me now

My perfect stranger>

překlad

Dnes v noci cítím něco nad sebou

Něco, co nemohu změnit

Mnoho nocí jsem strávil plavbou

S mnoha důvody být statečný

Ale dnes v noci cítím, že mé srdce začíná selhávat

A moje hlava začíná padat

Jako dvě lodě, které se kříží

Vidím, že vidíš, jak chceš

Můj dokonalý cizinec

Neodplouvej

Bylo to předurčeno

Takhle jsme se potkali

Potkali jsme se takhle

Několik nocí jsem byl na tomto místě

Vítr už sedm dní nefouká.

V noci se obracím ke hvězdám a měsíci.

Ale čím víc se dívám

tím víc ztrácím z dohledu

A nebesa vědí.

Nebe ukazuje

Kousky příběhu

Jsou to chvíle jako tyto

Poklady, které musíme vidět

Abychom mohli vyprávět tento příběh

Ach, můj dokonalý cizinče

Neodplouvej pryč

Řekni mi svá tajemství

A buď na cestě

Drž mě

Pokračuj a drž mě

Ooh

Cause there's no fear

There's no fear

There's no fear

Ooh

Můj dokonalý cizinec

Náruč otevřená dokořán pro mě

Řekni mi svá tajemství

Řekni mi je

Ooh

No

Říkám, drž mě teď

Můj dokonalý cizinec

Drž mě teď

My perfect stranger>

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com