TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • christy nockels – love can build a bridge

Interpret: christy nockels - Název: love can build a bridge 

Písňové texty a překlad: christy nockels - love can build a bridge Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od christy nockels! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od christy nockels a podívejte, jaké další písničky od christy nockels máme v našem archívu, např. love can build a bridge.

Původní

Id gladly walk across the desert
With no shoes upon my feet
To share with you the last bite
Of bread I had to eat
I would swim out to save you
In your sea of broken dreams
When all your hopes are sinking
Let me show you what love means
Love can build a bridge
Between your heart and mine
Love can build a bridge
Dont you think its time?
Dont you think its time?
I would whisper love so loudly
Every heart could understand
That love and only love
Can join the tribes of man
I would give my hearts desire
So that you might see
The first step is to realize
That it all begins with you and me
When we stand together
Its our finest hour
We can do anything, anything
Keep believing in the power

překlad

Rád jdu přes poušť
Bez bot na nohou
Sdílet s vámi poslední sousto
Chleba jsem musel jíst
Plaval bych ven, abych tě zachránil
Ve tvém moři zlomených snů
Když všechny vaše naděje klesají
Ukážu vám, co znamená láska
Láska může postavit most
Mezi tvým srdcem a mým
Láska může postavit most
Nemyslíš si, že je čas?
Nemyslíš si, že je čas?
Tak hlasitě bych našeptával lásku
Každé srdce to chápalo
Ta láska a jediná láska
Může se připojit k kmenům člověka
Dal bych svým srdcím touhu
Abys viděl
Prvním krokem je uvědomit si
Že to všechno začíná tebou a mnou
Když stojíme spolu
Je to naše nejlepší hodina
Můžeme dělat cokoli, cokoli
Stále věřte v sílu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com