TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • christy nockels – amaryllis

Interpret: christy nockels - Název: amaryllis 

Písňové texty a překlad: christy nockels - amaryllis Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od christy nockels! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od christy nockels a podívejte, jaké další písničky od christy nockels máme v našem archívu, např. amaryllis.

Původní

Talk about a winter
The world had never known,
Talk about a silence
That hardened up the soil;
No more life left in Eden,
But You knew the time would come...
'Cause You were growing up a family
That You would call Your own,
And through a fragile people
The Light of Life would come,
And when it seemed like we'd never see Spring,
Heaven gave a King!
Like an Amaryllis, blooming at Christmas,
When everything was cold and dark
Your love broke through and You shined
With the brilliance of summer,
Right in the middle of winter!
You came surprising the night,
Like a Christmas Amaryllis...
Here I am waiting
In a winter of my own
If it's gonna be this cold here
Why couldn't it just snow?
At least I could say through the pain
That it's somehow beautiful...
And everybody knows that the time to bloom is spring,
But You're asking to break through the hardness of this freeze
And You say that You're with me
And I can make it through anything....
Like an Amaryllis, blooming at Christmas,
When everything is cold and dark
Your love breaks through and I shine
With the brilliance of summer,
Right in the middle of winter!
Somehow surprising the night
Like a Christmas Amaryllis...
There are the rare and beautiful treasures
That grow when it's coldest
When nobody's watching...
Sending a message to a sleeping world
That You are here with us now
And You are making all things new again...
Like an Amaryllis, blooming at Christmas,
When everything is cold and dark
Your love breaks through and You shine!
With the brilliance of summer,
Right in the middle of winter!
Ever surprising the night,
Like a Christmas Amaryllis
You're still surprising the night
Like a Christmas Amaryllis...

překlad

Mluvte o zimě
Svět nikdy nevěděl,
Mluvte o tichu
To zpevnilo půdu;
V Edenu už nezbývá žádný život,
Ale věděl jsi, že ten čas přijde ...
Protože jsi vyrůstal v rodině
Které byste nazval svým vlastním,
A prostřednictvím křehkého lidu
Světlo života přijde,
A když se zdálo, že jaro nikdy neuvidíme,
Nebe dalo krále!
Jako Amaryllis, kvetoucí na Vánoce,
Když bylo všechno chladné a temné
Vaše láska prorazila a vy jste zářili
S leskem léta
Uprostřed zimy!
Přišel jsi překvapivý v noci,
Jako vánoční Amaryllis ...
Tady čekám
V mé vlastní zimě
Jestli tu bude taková zima
Proč nemohlo jen sněžit?
Přinejmenším jsem mohl říci přes bolest
Že je to nějak krásné ...
A každý ví, že čas kvetení je jaro,
Ale ty žádáš, abys prolomil tvrdost tohoto zmrazení
A ty říkáš, že jsi se mnou
A dokážu to zvládnout čímkoli ....
Jako Amaryllis, kvetoucí na Vánoce,
Když je vše chladné a temné
Tvoje láska prorazí a já zářím
S leskem léta
Uprostřed zimy!
Trochu překvapivá noc
Jako vánoční Amaryllis ...
Jsou tu vzácné a krásné poklady
Které rostou, když je nejchladnější
Když se nikdo nedívá ...
Odeslání zprávy do spícího světa
Že jsi teď tady s námi
A ty zase děláš všechno nové ...
Jako Amaryllis, kvetoucí na Vánoce,
Když je vše chladné a temné
Vaše láska prorazí a vy budete zářit!
S leskem léta
Uprostřed zimy!
Někdy překvapující noc,
Jako vánoční Amaryllis
Stále překvapuješ noc
Jako vánoční Amaryllis ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com