TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • christopher – a little forgiveness

Interpret: christopher - Název: a little forgiveness 

Písňové texty a překlad: christopher - a little forgiveness Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od christopher! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od christopher a podívejte, jaké další písničky od christopher máme v našem archívu, např. a little forgiveness.

Původní

Whatever happened to our innocence
It wasn't hard to kill the confidence
So scared we'd never be the same again
So afraid
I can't feel the love again
You thought I couldn't feel it in your kiss
Betrayed yourself with broken promises
It's everywhere it's in the air I breathe
And it's killing me
And it's killing me
It's killing me.
When everything is wasted
Everything is rushed
And your heart is broken
Lying in the dust
There's no way to change it
Time is running out
I don't wanna feel this
All we need is a little forgiveness
A little forgiveness
A little forgiveness
A little forgiveness
There's nothing that I wouldn't sacrifice
To take away the sadness in your eyes
To hear you whisper "I'm the only one"
But the trust is gone
And the trust is gone
I tried to keep it all inside of me
I didn't wanna be your enemy
No it's everywhere
It's in the air I breathe
And it's killing me
And it's killing me
It's killing me
I would swallow down my pride
And let go if I can make a difference
Keep on going though
It's hard to breathe
I don't even know what's real
I would swallow down my pride
And let go if I can make a difference
No, no, is truth really worth the fault.
If you were never sorry at all.
oh mmmm yeah
When everything is wasted
Everything is rushed
And your heart is broken lying in the dust
(And my heart is broken)
There's no need to change it
Time is running out
All we need is
When everything is wasted
Everything is rushed
And your heart is broken lying in the dust
There's no need to change it
Time is running out
I don't wanna feel this
All we need is a little forgiveness
A little forgiveness
A little forgiveness
A little forgiveness
A little forgiveness

překlad

Cokoli se stalo naší nevině
Nebylo těžké zabít důvěru
Tak vystrašení, že už nikdy nebudeme stejní
Tak se bojím
Znovu necítím lásku
Myslel sis, že to na tvém polibku necítím
Zradili jste se porušenými sliby
Je to všude, kde je ve vzduchu, který dýchám
A zabíjí mě to
A zabíjí mě to
Zabíjí mě to.
Když je všechno zbytečné
Všechno je spěcháno
A tvé srdce je zlomené
Leží v prachu
Neexistuje způsob, jak to změnit
Čas se krátí
Nechci to cítit
Vše, co potřebujeme, je malé odpuštění
Trochu odpuštění
Trochu odpuštění
Trochu odpuštění
Není nic, co bych neobětoval
Chcete-li odstranit smutek ve vašich očích
Abych tě slyšel šeptat „Jsem jediný“
Ale důvěra je pryč
A důvěra je pryč
Snažil jsem se to všechno držet v sobě
Nechtěl jsem být tvým nepřítelem
Ne, je to všude
Je to ve vzduchu, který dýchám
A zabíjí mě to
A zabíjí mě to
Zabíjí mě to
Spolkl bych svoji hrdost
A pusť, pokud mohu změnit
Pokračujte dál
Je těžké dýchat
Ani nevím, co je skutečné
Spolkl bych svoji hrdost
A pusť, pokud mohu změnit
Ne, ne, opravdu stojí za to chyba.
Pokud vám to nikdy nebylo líto.
oh mmmm jo
Když je všechno zbytečné
Všechno je spěcháno
A tvé srdce je zlomené ležící v prachu
(A moje srdce je zlomené)
Není třeba to měnit
Čas se krátí
Vše, co potřebujeme, je
Když je všechno zbytečné
Všechno je spěcháno
A tvé srdce je zlomené ležící v prachu
Není třeba to měnit
Čas se krátí
Nechci to cítit
Vše, co potřebujeme, je malé odpuštění
Trochu odpuštění
Trochu odpuštění
Trochu odpuštění
Trochu odpuštění

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com