TEXTPREKLAD.COM

Interpret: chino xl - Název: take it back 

Písňové texty a překlad: chino xl - take it back Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od chino xl! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od chino xl a podívejte, jaké další písničky od chino xl máme v našem archívu, např. take it back.

Původní

[Intro]
(All things in their time)
[Verse 1: Chino XL]
I'll take you back fifteen years, analyze
Every verse is cleaner than a surgeon's hands when they've been sanitized
I'll take you back to the panic when rap was dangerous
Blasting EPMD outta them classic Jeep Wranglers
I'll take you back to a different time
Spazzing like River Phoenix outside of the Viper Room the night he died
Back to paying dues spitting Littelfuse
With the mathematical, aeronautical cynic mind of Howard Hughes
Abnormality, I'll take it back to originality
If I'm insane then rap is my insanity
I'll take it back like an Indian giver
Yo scratch that term, I'd rather throw a White cowboy in the river
I'll take it back, full rage
Performing How You Like Me Now with Kool Moe Dee right up on the same stage
Let's get it back to the basics
Zookeepers need to put a diaper on Chino when he goes ape shit
Hip-hop is a great ship, let me steer it
My skill level's so high that when I rhyme only dogs hear it
The ghetto vampire that's walking in the sunlight
The lyric Christ, I turn entire blocks to mass grave sites
I will brolic Brock Lesnar your career
Chino got more Seoul than the capital of Korea
I'm bringing wind storms, rain, darkness and drear
Puncture heart valves, painting nightmares in blood smears
98, I'd like to take it back
Still only attract women that think murder's an aphrodisiac
A lot of cats that just hopped into this artform
Like photographers that never stepped inside a darkroom
I'll take it back to when I wanted to be Tito from the Fearless Four
The illest Puerto Rican I had ever saw
Studied Cool J, studied Kool G, studied Ice-T
Now I meet little homies that say they study me
So
[Hook]
(Take it back)
(What we gonna do right here is go back)
(Take it back)
(Way back)
(Take it back)
(Back in the days when I was a teenager)
(Take it back)
(For all the pioneers I'm going way back)
[Verse 2: Rakka Iriscience]
I'll take it back but still tomorrow for you yesterday cats
Matter fact, seldom took it back, I meant to say that
I take it back to the original
King of style, Kase 2
Two good letters with one arm and watch them biters waste you
Take it back to unity
Rest in peace Bigga B
Rob-One, Roc Raida, King Dream, SMD
Take it back to 1580 KDAY for the cuts
Take it back to only leaving Yo in the Toyota trucks
I take it back to fast break, Magic, Worthy, Laker raps
Some silently claim, but some violently bang on wax
Croker sack house shoes
Hats with the golf clubs
Back to educated rap
Back before we all thugs
Take it back to dignity
I bet it isn't, promise me
Traced 'em back and watch the crack spread Reganomically
I'm a full time warrior
I'm a war time journalist
Earning hazard pay, Rakka's live where the Inferno is
[Hook]
[Verse 3: Roc Marciano]
Niggas who wore the gazelles had all the females
Beat tell in the Benz, SCL
She smell like TCB gel
Treat a freak well
Cause I pay attention to detail
Pinky ring long fingernail to hit fish scale
But that ain't how we get down
I'd rather pull a heist, skip town
Up in your wig, I pump six rounds
Big rope, Slick Rick style
Moet rep
'89 Rolex vets
Poets, tecs
I'm the Polo tech's sweats
Coke heads to Pro Keds steps
While connects role in the LS with leather head rests
My waves laying Indian hemp
O.G. revolver like Billy The Kids
Squeeze trigs in millennium skid
The condominium was big
That's that brilliant kid
[Hook]

překlad

[Intro]
(Všechny věci ve své době)
[Verse 1: Chino XL]
Vezmu tě zpět o patnáct let, analyzuj
Když jsou sanitovány, je každý verš čistší než ruce chirurga
Vezmu tě zpět k panice, když byl rap nebezpečný
Tryskání EPMD je překonalo klasickými Jeep Wranglers
Vezmu vás zpět do jiné doby
V noci, kdy zemřel, spazoval jako řeka Phoenix před Zmije
Zpět k placení odvodů vyplivnutím Littelfuse
S matematickou, leteckou cynickou myslí Howarda Hughese
Abnormalita, vrátím ji zpět k originalitě
Pokud jsem šílený, pak rap je moje šílenství
Vezmu to zpět jako indický dárce
Jo, poškrábat ten termín, raději hodím do řeky bílého kovboje
Vezmu to zpět, plný vzteku
Představení toho, jak se vám líbí teď, s Kool Moe Dee přímo na stejném pódiu
Vraťme se k základům
Zookeepers potřebují dát plenu na Chino, když jde opičí hovno
Hip-hop je skvělá loď, dovolte mi ji řídit
Moje úroveň dovedností je tak vysoká, že když se říkám, slyší to jen psi
Upír ghetta, který kráčí ve slunečním světle
Lyrický Kristus, přeměňuji celé bloky na masová hrobová místa
Budu bláznit Brocka Lesnara z vaší kariéry
Chino získal více Soulu než hlavní město Koreje
Přináším větrné bouře, déšť, temnotu a ponuré
Prorazte srdeční chlopně, malování nočních můr v krevních nátěrech
98, rád bych to vzal zpět
Stále přitahujte pouze ženy, které si myslí, že vražda je afrodiziakum
Spousta koček, které právě skočily do této umělecké formy
Jako fotografové, kteří nikdy nevkročili do temné komory
Vezmu to zpět, když jsem chtěl být Tito z Fearless Four
Nejnebezpečnější Portoričan, kterého jsem kdy viděl
Studoval Cool J, studoval Kool G, studoval Ice-T
Teď potkávám malé kámoše, kteří říkají, že mě studují
Tak
[Háček]
(Vezmi to zpět)
(Co uděláme právě tady, je vrátit se)
(Vezmi to zpět)
(Cesta zpět)
(Vezmi to zpět)
(Zpátky v dobách, kdy jsem byl teenager)
(Vezmi to zpět)
(Pro všechny průkopníky se vracím zpět)
[Verse 2: Rakka Iriscience]
Vezmu to zpět, ale zítra pro vás včera kočky
Fakt, málokdy to vzal zpět, chtěl jsem to říct
Beru to zpět k originálu
Král stylu, Kase 2
Dvě dobrá písmena s jednou paží a sledujte, jak se vás kousají
Vraťte to zpět k jednotě
Odpočívej v pokoji Bigga B.
Rob-One, Roc Raida, King Dream, SMD
Vezměte to zpět na 1580 KDAY za škrty
Vraťte se zpět a ponechejte Yo pouze v nákladních vozidlech Toyota
Beru to zpět do rychlého zlomu, Magic, Worthy, Laker rapuje
Někdo tiše tvrdí, ale někdo násilně bouchne do vosku
Domácí obuv Croker
Klobouky s golfovými holemi
Zpět k vzdělanému rapu
Zpět, než jsme všichni zločinci
Vrať to zpět k důstojnosti
Vsadím se, že to není, slib mi
Vystopujte je zpět a sledujte, jak se prasklina šíří Reganomically
Jsem válečník na plný úvazek
Jsem válečný novinář
Rakka vydělává výplatu rizika, žije tam, kde je peklo
[Háček]
[Verse 3: Roc Marciano]
Niggové, kteří nosili gazely, měli všechny ženy
Beat tell v Benz, SCL
Voní jako TCB gel
Zacházejte s podivínem dobře
Protože věnuji pozornost detailům
Růžový prsten dlouhý nehet zasáhne rybí šupinu
Ale takhle se nedostaneme
Raději vytáhnu loupež, přeskočím město
Nahoře ve vaší paruce pumpuji šest kol
Velké lano, styl Slick Rick
Moet rep
„89 veterinářů Rolex
Básníci, tecs
Jsem potem Polo Tech
Koks míří na kroky Pro Keds
Zatímco spojuje roli v LS s koženými opěrkami hlavy
Moje vlny kladou indické konopí
O.G. revolver jako Billy The Kids
Squeeze trigs in millennium smyk
Kondominium bylo velké
To je to skvělé dítě
[Háček]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com