TEXTPREKLAD.COM

Interpret: chino xl - Název: rise 

Písňové texty a překlad: chino xl - rise Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od chino xl! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od chino xl a podívejte, jaké další písničky od chino xl máme v našem archívu, např. rise.

Původní

Yeah, sometimes they come back
High pitched shrieks, my body lie dead in the streets
Yeahhh, my body lie dead in the streets
(repeat 4X)
The darkened clouds reflect my inner confusion
Frustrating feelings of dying too soon and I'm
sitting in plain view of Master and all of his glory
in purgatory, I'm not your everyday sinner
It's often viewed as stepping into a great light
with shadows of time, some people are forgotten in life
Move in past situations, stolen moments frozen proving
you ain't had a thing but evil in your human heart
It's startling, but I keep on following
The pain is mind-boggling, I hear angry souls hollering
High pitched shrieks, my body lie dead in the streets
Crackheads searching through my pockets too I see this all from side view
Now as I stand in the judgment of my forefathers
They agree I was murdered without my goal accomplished
Inside my heart is where the curse lay scared in the worst way
like a savior on the third day, I rise
Chorus:
"feel my aura, just around death's corner"
(Rise!) Rise!
(repeat 4X)
The actual transition between death and life
reveals darks passageways, painted like stained glass
Soaking wet from the rain and my brain tired
and I'm barefooted freezing cold as I walk through fires
A child born with no soul signifies my return
from pure thought to put my killer's ashes in a urn
Outside the realm of light, demons dance in preparation
Weightless, only to be seen during incantation
Feel my aura, just around death's corner
Hands of liquid candlelit by a mourner (water)
Surrounding me it startles me, cry to me
Visions pushing me towards revenge and anger nothing's stopping me
What about this Crow it follows wherever I go
From a rooftop I see one of my killers in the window
Tears dwell up in my eyes, turn to highs, blood's
raining from the skies, as one of my murderers dies... rise
Chorus:
"The flesh is weak..."
(Rise!) Rise!
(repeat 4X)
I believe... I believe
Yeah...
Yeah, I inhale the cold mist feeling lost
Like I'm in a dark forest that's illuminated by my soul
Like a Phoenix from the Earth watch me take flight
The world's in color when I walk it's all in black and white
I try to scream but no sound escapes, migraines
I shapeshift, I exist, she doesn't remain
Her name's etched in the walls of my nightmares
And levitates and elevates like flights of stairs
Second thoughts about karma but I can't cease
Without revenge, I think I'll never rest in peace
Blemishing, shaken like I'm off of heroin
I'm burrowing deep to reverse death, remembering
Now I rise like a zombie from the dirt I kill again
Feeling no better than what I am here to avenge
As we stand face to face you see death in my eyes
I won't destroy another man, the flesh is weak... rise
Chorus: (variations)
Sometimes death ain't even strong enough to stop living spirit
With our mind we call life into existence
Worlds are thoughts that are burning in me
Sometimes we come back
Chorus: (variations and outro)

překlad

Jo, někdy se vrátí
Vysoké výkřiky, mé tělo leží mrtvé v ulicích
Jo, moje tělo leží mrtvé v ulicích
(opakujte 4x)
Zatemněné mraky odrážejí můj vnitřní zmatek
Frustrující pocity umírání příliš brzy a já jsem
sedí na očích Mistra a celé jeho slávy
v očistci nejsem tvůj každodenní hříšník
Často se na to pohlíží jako na krok do velkého světla
se stíny času jsou někteří lidé v životě zapomenuti
Pohybujte se v minulých situacích, ukradené okamžiky zmrazené dokazování
ve svém lidském srdci jsi neměl nic jiného než zlo
Je to překvapivé, ale sleduji to dál
Bolest je ohromující, slyším křičet rozzlobené duše
Vysoké výkřiky, mé tělo leží mrtvé v ulicích
Crackheads, který mi prohledával kapsy, to všechno vidím z bočního pohledu
Nyní, když stojím v úsudku svých předků
Souhlasí, že jsem byl zavražděn, aniž by byl splněn můj cíl
V mém srdci je místo, kde kletba ležela nejhorším způsobem
jako spasitel třetího dne vstávám
Refrén:
"cítit moji auru, hned za rohem smrti"
(Rise!) Rise!
(opakujte 4x)
Skutečný přechod mezi smrtí a životem
odhaluje temné chodby, malované jako vitráže
Namočený z deště a můj mozek unavený
a já jsem bosý, mrznucí, když procházím ohněm
Dítě narozené bez duše znamená můj návrat
z čisté myšlenky dát popel mého vraha do urny
Mimo říši světla tančí démoni v přípravě
Beztíže, vidět jen během zaklínadla
Cítíš moji auru, hned za rohem smrti
Ruce tekuté svíčky osvětlené truchlícím (voda)
Obklopuje mě to, děsí mě to, pláč na mě
Vize mě tlačí k pomstě a hněv, nic mě nezastaví
A co tato Vrána z toho plyne, kamkoli jdu
Ze střechy vidím v okně jednoho ze svých zabijáků
V mých očích přebývají slzy, proměňují se v maxima, krev
prší z nebe, když jeden z mých vrahů umírá ... vstaň
Refrén:
„Maso je slabé ...“
(Rise!) Rise!
(opakujte 4x)
Věřím ... Věřím
To jo...
Jo, vdechuji chladnou mlhu a cítím se ztracen
Jako bych byl v temném lese osvětleném mojí duší
Jako Fénixe ze Země mě sleduj, jak letím
Svět v barvě, když chodím, je celý v černé a bílé
Snažím se křičet, ale žádný zvuk neunikne, migrény
Tvaruji, existuji, ona nezůstává
Její jméno je vyryté ve zdech mých nočních můr
A levituje a zvedá se jako schody
Druhá myšlenka na karmu, ale nemohu přestat
Bez pomsty si myslím, že nikdy nebudu odpočívat v míru
Vady, otřesené, jako bych byl pryč od heroinu
Hluboko se hrabám, abych zvrátil smrt, vzpomínám si
Teď vstávám jako zombie ze špíny, kterou znovu zabíjím
Necítím se lépe než to, co jsem tady, abych se pomstil
Když stojíme tváří v tvář, vidíš smrt v mých očích
Nezničím jiného muže, maso je slabé ... vstaň
Refrén: (variace)
Někdy smrt není ani tak silná, aby přestala žít ducha
Svou myslí voláme život do existence
Světy jsou myšlenky, které ve mně hoří
Někdy se vrátíme
Sbor: (variace a outro)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com