TEXTPREKLAD.COM

Interpret: chino xl - Název: mama told me 

Písňové texty a překlad: chino xl - mama told me Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od chino xl! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od chino xl a podívejte, jaké další písničky od chino xl máme v našem archívu, např. mama told me.

Původní

[Refrain: Chino XL & Akili Nickson]
She said she shouldve done this
She shouldve done that
Pack my bags and never look back
Some things that Ive seen I cant un-see
Ive spent my whole life just trying to get free
And Im never gonna bewithout my pain and misery
But I remember what my mama told me (Mama told me)
Mama told me (Mama told me)
I remember what my mama told me
[Verse 1: Chino XL]
I scramble to my feet to regain consciousness
The floor half full of blood, Im a pessimist
It makes sense for me to make my exodus
This scene flashing through child monic movie images
I was nine years old with spine hemorrhages
Just me and him was in the house, no witnesses
All Im thinking is, how Im a live through this
He unclenched his fist, my face grimaces
I dont reminisce, I remember the stress
Feeling nervousness when he came home up the steps
Mom he beatin' me bad first escaped my lips
She said that I was a fuck up and I deserved this shit
What could I have possibly done I was only nine
With fucking stitches in my eye she told me stop crying
Im looking for a sign, the sun dont ever shine
Im an only child; they say that love is blind
[Refrain: Chino XL & Akili Nickson]
She said she shouldve done this
She shouldve done that
Pack my bags and never look back
Some things that Ive seen I cant un-see
Ive spent my whole life just trying to get free
And Im never gonna bewithout my pain and misery
But I remember what my mama told me (Mama told me)
Mama told me (Mama told me)
I remember what my mama told me
[Verse 2: Chino XL]
Now in retrospect as a father looking back
Having my own flesh of my flesh
Theres no excuse for that
I also have heard that what dont kill us make us stronger
But the abuse that I took, took away my hunger
Living inside my imagination I learned hate
Planning my escape, losing my personal faith
She blamed it on the drugs; she blamed it on the times
She blamed on her moms, but Im the one with scars
Staring at that chipped paint wall in my room
Im 13 years old now I gotta do something soon
It was the 6th of June inside my mouth was a bloody wound
My step father vowed to put in me in a tomb
Momma told me my real daddy didnt want me
I figured this new man must be special if she let him hurt me
Now I aint have a mother, and he aint have no mercy
Why did god curse me? Maybe Im meant to suffer
[Refrain: Chino XL & Akili Nickson]
She said she shouldve done this
She shouldve done that
Pack my bags and never look back
Some things that Ive seen I cant un-see
Ive spent my whole life just trying to get free
And Im never gonna bewithout my pain and misery
But I remember what my mama told me (Mama told me)
Mama told me (Mama told me)
I remember what my mama told me
[Verse 3: Chino XL]
I finally decided that I wouldnt take it no more
I had a steak knife that Ive been hiding in my right drawer
He had punch my right jaw just the night before
I stood silently outside his bedroom door
But every breath I took I felt like there was angels with me
Soon his death would be a mystery even to me
I saw a shadow move, he finally coming through
I swung a knife at dude, if I had only knew
The life slipping out a body was my mom dukes
I had no idea that she was in the room too
Wiping tears from my eyes this cant be true
My step father drunk in the bed still off cheap brew
I knelled down to momma to hear a last truth
She said son I never loved him more than you
I still hate myself, I tried to hang myself
The leather belt broke, that was 20 years ago
[Chino XL & Akili Nickson]
Refrain x2
She said she shouldve done this
She shouldve done that
Pack my bags and never look back
Some things that Ive seen I cant un-see
Ive spent my whole life just trying to get free
And Im never gonna bewithout my pain and misery
But I remember what my mama told me (Mama told me)
Mama told me (Mama told me)
I remember what my mama told me

překlad

[Refrén: Chino XL & Akili Nickson]
Řekla, že by to měla udělat
Měla to udělat
Sbal si kufry a nikdy se neohlížej
Některé věci, které jsem viděl, nevidím
Celý svůj život jsem strávil jen pokusem o osvobození
A nikdy nebudu bez mé bolesti a utrpení
Ale pamatuji si, co mi řekla máma (máma mi řekla)
Mama mi to řekla (Mama mi to řekla)
Pamatuji si, co mi řekla moje máma
[Verse 1: Chino XL]
Vyškrábal jsem se na nohy, abych získal vědomí
Podlaha napůl plná krve, jsem pesimista
Dává mi smysl, abych udělal svůj exodus
Tato scéna bliká dětskými monickými filmovými obrazy
Bylo mi devět let s krvácením z páteře
Jen já a on jsme byli v domě, žádní svědci
Všechno, co si myslím, je, jak to prožívám
Odepnul pěst a můj obličej se ušklíbl
Nevzpomínám si na ten stres
Když se vrátil domů po schodech, cítil nervozitu
Mami, že mě zbil špatně, nejprve mi unikl z rtů
Řekla, že jsem do prdele a zasloužil jsem si ty sračky
Co jsem mohl udělat, bylo mi jen devět
Se zasranými stehy v oku mi řekla, abych přestal plakat
Hledám znamení, slunce nikdy nesvítí
Jsem jedináček; říkají, že láska je slepá
[Refrén: Chino XL & Akili Nickson]
Řekla, že by to měla udělat
Měla to udělat
Sbal si kufry a nikdy se neohlížej
Některé věci, které jsem viděl, nevidím
Celý svůj život jsem strávil jen pokusem o osvobození
A nikdy nebudu bez mé bolesti a utrpení
Ale pamatuji si, co mi řekla máma (máma mi řekla)
Mama mi to řekla (Mama mi to řekla)
Pamatuji si, co mi řekla moje máma
[Verse 2: Chino XL]
Nyní ve zpětném pohledu jako otec při pohledu zpět
Mít své vlastní maso z mého těla
Neexistuje pro to žádná omluva
Také jsem slyšel, že to, co nás nezabije, nás posílí
Ale týrání, které jsem si vzal, mi vzalo hlad
Když jsem žil ve své fantazii, naučil jsem se nenávisti
Plánování útěku, ztráta osobní víry
Obviňovala to z drog; obviňovala to z doby
Obviňovala své matky, ale já jsem ta s jizvami
Zíral na tu štípanou stěnu barvy v mém pokoji
Je mi 13 let, musím brzy něco udělat
Bylo to 6. června, v mých ústech byla krvavá rána
Můj nevlastní otec slíbil, že do mě vloží hrobku
Máma mi řekla, že mě můj skutečný táta nechtěl
Usoudil jsem, že tento nový muž musí být zvláštní, pokud mi dovolí, aby mi ublížil
Teď nemám matku a on nemá slitování
Proč mě Bůh proklel? Možná jsem chtěl trpět
[Refrén: Chino XL & Akili Nickson]
Řekla, že by to měla udělat
Měla to udělat
Sbal si kufry a nikdy se neohlížej
Některé věci, které jsem viděl, nevidím
Celý svůj život jsem strávil jen pokusem o osvobození
A nikdy nebudu bez mé bolesti a utrpení
Ale pamatuji si, co mi řekla máma (máma mi řekla)
Mama mi to řekla (Mama mi to řekla)
Pamatuji si, co mi řekla moje máma
[Verse 3: Chino XL]
Nakonec jsem se rozhodl, že to už nebudu brát
Měl jsem steakový nůž, který jsem schovával v pravé zásuvce
Jen noc předtím mi praštil pravou čelist
Tiše jsem stál za dveřmi jeho ložnice
Ale každý dech, který jsem vzal, jsem měl pocit, že jsou se mnou andělé
Jeho smrt bude brzy záhadou i pro mě
Viděl jsem pohyb stínu, který konečně prošel skrz
Kývl jsem nožem na kámoše, kdybych to jen věděl
Život, který vyklouzl z těla, byli moji vévodové
Neměl jsem tušení, že byla také v místnosti
Setí mi slzy z očí, to nemůže být pravda
Můj nevlastní otec byl opilý v posteli a stále byl levný
Přiblížil jsem se k mámě, abych slyšel poslední pravdu
Řekla synu, nikdy jsem ho nemiloval víc než tebe
Stále se nenávidím, snažil jsem se oběsit
Kožený opasek se zlomil, to bylo před 20 lety
[Chino XL a Akili Nickson]
Upustit x2
Řekla, že by to měla udělat
Měla to udělat
Sbal si kufry a nikdy se neohlížej
Některé věci, které jsem viděl, nevidím
Celý svůj život jsem strávil jen pokusem o osvobození
A nikdy nebudu bez mé bolesti a utrpení
Ale pamatuji si, co mi řekla máma (máma mi řekla)
Mama mi to řekla (Mama mi to řekla)
Pamatuji si, co mi řekla moje máma

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com