TEXTPREKLAD.COM

Interpret: chino xl - Název: eye 

Písňové texty a překlad: chino xl - eye Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od chino xl! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od chino xl a podívejte, jaké další písničky od chino xl máme v našem archívu, např. eye.

Původní

I know it gets no better than this
When I'm on my Detroit, New Jersey, Los Angeles shit
I have a whole crowds pumping their fist
Feeling like it when we was kids
I'd have Proof and J.Dilla both back in this bitch
You let the weed smoke flow from your chest
And thank God that hip hop exists
And now back with a vengeance
But you'se like Oprah Winfrey with a thousand stedmans
Break you open like a graving, picking up the dead mens
Blessed making a living, my show's an essence
Having lots of women in attendance
Listening to this murdereous creature infecting all time itself
Just with my vibe assistance
Please don't try this at home
Drums sounding like Hannibal's elephants marching on their way to conquering Rome
And the patriots saying in vain giving a fuck what a hater think
Wiping your ass like Marvin Gaye's dad when he was cross-dressing drank
Leaving a residue with death and destruction in this edifice
Clipping the wings of Pegasus
Restlessness from the absence of a trusted mother's gentleness
Cash (?) stash stick it in Burt Reynold's shit
Monsterous, no conscienceness
Collabing with the ghost of rappers
I've killed that death hasn't been fast enough to process yet
Throwing pictures at moving cars like wushu man
It's all fun and games until it's Chino versus planet
I'll push a baby to the desert and watch her lungs expand
Shaking like radioation that's leaking from Japan
Paying for my karmic death
Like Christians in the Colosseum singing while lions tearing them to shreds
It's colder than Pittsburgh, the spics disturbed
The women whisper, it's Mr.Disappearing with your sister
Prepare to be in the air when Gabriel's horns blows
But Malakai ain't got nothing on the evil under this cornrolls
Your cars spinning with chrome, not a significant gold
I'm guiding the flesh with flows like the Vatican chose
Your frailed (?) nose gets finished and explosed
Get exposed sitting on a Venice throne of skinning scolds
Chino is back, and it's the illest situation
It's like the second coming of Christ, and every Latino celebrating
Still carrying them cyanide capsuls
Recolada, I'm beating that ink outta your tattoos
The bonafide Hesus, divine statue
Got a love for hip-hop that could never be lost
Even if it ignores me like the media ignored slavery and Armenian holocaust

překlad

Vím, že to nebude o nic lepší
Když jsem v mém Detroitu, New Jersey, Los Angeles
Mám celé davy, kteří jim pumpují pěst
Cítili jsme se jako, když jsme byli děti
V této děvce bych měl oba důkaz a J.Dillu
Nechal jsi plevel kouřit proudit z tvé hrudi
A díky bohu, že hip hop existuje
A teď zpět s pomstou
Ale jsi jako Oprah Winfrey s tisíci kormidelníky
Rozbij to jako graving a zvedni mrtvé muže
Požehnané živobytí, moje show je esencí
Účast mnoha žen
Naslouchání této vražedné bytosti infikující celou dobu sama
Jen s mou vibrační pomocí
Prosím, nezkoušejte to doma
Bubny znějící jako Hannibalovy slony pochodující na cestě k dobytí Říma
A vlastenci, kteří marně říkají, co si myslí nenávistník
Utíral si zadek jako táta Marvina Gayea, když se převlékal, pil
Zanechání zbytku se smrtí a zničením v této budově
Ořezávání Pegasových křídel
Neklid z nepřítomnosti jemnosti důvěryhodné matky
Hotovost (?) Skrýš to drží v hovno Burta Reynolda
Příšerné, bez souhlasu
Spolupráce s duchem rapperů
Zabil jsem, že smrt ještě nebyla tak rychlá, aby se to dalo zpracovat
Házení obrázků na jedoucí auta jako muž wushu
Je to všechno zábava a hry, dokud to není Chino versus planeta
Postrčím dítě do pouště a sleduji, jak se jeho plíce rozpínají
Třásl se jako radiace, která uniká z Japonska
Platí za mou karmickou smrt
Jako křesťané v Koloseu zpívají, zatímco lvi je trhají na kusy
Je chladnější než v Pittsburghu, narušily se kořeny
Ženy šeptají, je to pan zmizel se svou sestrou
Připravte se na to, že budete ve vzduchu, až Gabriel zatroubí rohy
Ale Malakai pod těmito rolovými roly nemá nic na zlu
Vaše auta se točí chromem, ne významným zlatem
Vedu maso toky, jak si vybral Vatikán
Váš křehký (?) Nos je hotový a explodovaný
Nechte se odhalit, jak sedí na benátském trůnu vyhubujících skinů
Chino je zpět a je to ta nejhorší situace
Je to jako druhý příchod Krista a každé latino oslavování
Stále je nosí kyanidové kapsle
Recolado, biju ten inkoust z tvých tetování
Bonafid Hesus, božská socha
Dostal jsem lásku k hip-hopu, který nikdy nemohl být ztracen
I když mě ignoruje jako média ignorovala otroctví a arménský holocaust

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com