TEXTPREKLAD.COM

Interpret: chino xl - Název: deliver 

Písňové texty a překlad: chino xl - deliver Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od chino xl! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od chino xl a podívejte, jaké další písničky od chino xl máme v našem archívu, např. deliver.

Původní

[Intro]
Yeah
To all the real hardcore motherfuckers
Soft motherfuckers
With the bitches that don't give a fuck!
[Chorus]
Now who want to diss to get they reps a little _bigger_
How many bitches want to fuck this _yellow nigga_
You get your whole crew cut like a scissor
Watch this world shake from the album I deliver
[Verse One]
I threw a Brownstone at Brandy now she's Changing Faces
Standing in my Aaron Hall I'm Blackstreet packin suitcases
Goin back to Indiana, on the Subway
Soul For Real, missjones is my usher in church on Sundays
Clear the runways, cause I'ma make you rappers my examples
Avoiding battling me like I'm Eazy-E's blood samples
It's me and Carey, nah never wrote no rhyme that's ordinary
Won't throw my life away on coke like Darryl Strawberry
Removing you skeletal system playing your ribs like xylophones
I'm nastier, leave you scraped and ashier than Larry Holmes
But ladies I ain't always violent
You could pump pump until the dawn, like Adina Howard
Can't You See, I'm Notorious as Total get
Uptown Girls in bed, like Billy Joel do
Laverne and Shirle, give us any room we'll break it
Remember you was wack remember Ice Cube had a jheri curl
BAMMMMM!!!! Dead on your car horn chump
My beat get messy as abortion on the ninth month
Now who be that, slap, did iiii do that?
Now Whoopi Goldberg goes Steve Urkel
but I'll leave your grill The Color Purple
Give you a Dogg Pound, could even Dru Down
Provoke me album is weak your whole shit sound like karaoke
Conversation, loss of limbs amputation
Head meaning decapitation rough like Craig Mack derm abrasion
Evil tendency, strong like Miles Davis heroin dependency
Fuckin up lives like teenage pregnancy
[Chorus]
[Verse Two]
Them clowns like Will Smith got fast cars and fancy homes
But I'm headstrong, I could even break Puffy Combs
Some kids still doubtin and they girlfriend stalkin keep it real
We'll cross that bridge when we come to that Anita Hill
Now Ever_last_, will never _last_, with no ghetto _pass_
Leave you breathin hard like bitches at lamaze _class_
Niggaz are slippin when they sippin gin and tonic
smokin chronic Jersey niggaz packin more handguns than Harry Connick
My style is welfare, half of you bitches is on it!!
Was born with a halo, when broke, I had to pawn it
I stir up controversy and sell I'm like Sister Souljah
So bring out bum-ass Russell Simmons 'cause comedy's over
The Lucci I'm worth is enough to deficit a nation
With media coverage like a hostage situation
(yeah and if you lovin them hoes you betta bounce back)
Tryin to make that bitch your wife she fucked
the whole New Jersey Drive (soundtrack)
High like Stone Temple Pilots, Pearl Jams on tour
Rrrraahahrra rrrarhraarah I rips it like a chainsaw
Dig deep as truth go ahead and shoot your Karl Kani suit
in shock absorbing tired and I'm wide like a police informant
Pray with one eye open, shootin more Led than Zeppelin
Dysfunctional like the Jackson's, death is my obsession
You comin through with thirty cowards think you causin fear
Rush lookin bust in your boosted Donna Karan gear
Now fuck the po-po, beats down the five-oh
Been there, done that, do it again tomorrow nigga
Sometimes I vibe inside a spot where nobody else knows me
Until I come hot steppin like Ini Kamoze
[Chorus]

překlad

[Intro]
to jo
Všem skutečným hardcore hajzlům
Měkké svině
S děvkami, které se nedělají!
[Refrén]
Nyní, kteří se chtějí rozloučit, aby dostali, mají trochu opakování
Kolik děvek chce šukat tohoto _žlutého nigga_
Celá vaše posádka se vám ostříhá jako nůžka
Podívejte se na tento světový třes z alba, které dodávám
[První verš]
Hodil jsem Browndy na Brandy, když teď mění tváře
Stojím ve své Aaron Hall a já jsem kufry Blackstreet
Vraťte se zpět do Indiany metrem
Soul For Real, missjones je můj zakladatel v kostele v neděli
Vyčistěte přistávací dráhy, protože z vás udělám rappery moje příklady
Vyhýbejte se mně bojovat, jako bych byl vzorky krve Eazy-E
To jsem já a Carey, nikdy jsem nenapsal žádný rým, který je obyčejný
Nezhodí můj život na koksu jako Darryl Strawberry
Odstraňuji vám kosterní systém a hrajete žebra jako xylofony
Jsem hnusnější, nechám tě poškrábaný a praštěnější než Larry Holmes
Ale dámy, nejsem vždy násilná
Můžete pumpovat čerpadlo až do rána, jako Adina Howardová
Nevidíš, jsem notoricky známý jako Total get
Dívky z Uptownu v posteli, jako to dělá Billy Joel
Laverne a Shirle, dejte nám pokoj, který rozbijeme
Pamatujte, že jste byl blázen, pamatujte si, že Ice Cube měl jheri curl
BAMMMMM !!!! Mrtvý na rohu vašeho auta
Můj rytmus je špinavý jako potrat v devátém měsíci
Kdo to tedy je, plácnutí, udělal to iiii?
Nyní Whoopi Goldberg jde Steve Urkel
ale nechám tvůj gril The Color Purple
Dáme vám Dogg Pound, dokonce i Dru Down
Vyprovokujte album je slabé, celé vaše hovno zní jako karaoke
Konverzace, amputace končetin
Hlava znamená dekapitaci drsnou jako otěr kůže Craiga Macka
Zlá tendence, silná jako závislost na heroinu Milese Davise
Kurva žije jako dospívající těhotenství
[Refrén]
[Druhý verš]
Klauni jako Will Smith dostali rychlá auta a luxusní domy
Ale jsem tvrdohlavý, dokonce bych mohl rozbít Puffy Combs
Některé děti stále pochybují a jejich přítelkyně stalkin to udržují skutečné
Ten most překonáme, až dojdeme na ten Anita Hill
Nyní Ever_last_, nikdy _last_, bez ghetta _pass_
Nechám tě dech tvrdě jako mrchy na lamaze _class_
Niggaz jsou sklouznutí, když usrkávají gin a tonikum
Smokin chronický Jersey niggaz sbíral více zbraní než Harry Connick
Můj styl je blahobyt, polovina z vás děvek je na tom !!
Narodil se se svatozáří, když jsem se zlomil, musel jsem to zastavit
Rozpoutám polemiku a prodám jsem jako sestra Souljah
Takže vyndejte zadek zadku Russella Simmonsa, protože komedie skončila
Lucci, kterého si vážím, stačí na to, aby zničil národ
S mediálním pokrytím jako rukojmí
(jo a pokud je miluješ motyky, tak se odrazíš)
Snažím se udělat z té mrchy svoji ženu, kterou prdala
celý New Jersey Drive (soundtrack)
Vysoko jako Stone Temple Pilots, Pearl Jams na turné
Rrrraahahrra rrrarhraarah Roztrhám to jako motorovou pilu
Hloubejte se do pravdy a střílejte si oblek Karl Kani
unavený tlumením a jsem široký jako policejní informátor
Modlete se s otevřeným okem, střílejte více Led než Zeppelin
Dysfunkční jako Jacksonova, smrt je moje posedlost
Přišel jsi s třiceti zbabělci, myslíš si, že jsi způsobil strach
Vrhněte se do poprsí ve vašem vylepšeném vybavení Donna Karan
Teď kurva po-po, porazí pět-oh
Byl jsem tam, udělal to, udělej to znovu zítra nigga
Někdy vibruji uvnitř místa, kde mě nikdo jiný nezná
Dokud nepřijdu jako stepi jako Ini Kamoze
[Refrén]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com